Apie mus

Portalą „Panevėžio kraštas virtualiai“ kuria Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – viena didžiausių Panevėžio regiono dokumentinį kultūros paveldą kaupiančių, saugančių, dokumentuojančių ir skaitmeninančių institucijų.

Bibliotekoje įgyvendinti projektai Panevėžio krašto kultūros ir istorijos pažinimui bei krašto paveldo aktualinimui:

2015 m. projektas  „Panevėžio krašto kultūra virtualiame lobyne“. Projekto rezultatas – naujas portalas virtualiam Panevėžio krašto paveldui ir krašto kultūrai atskleisti ir aktualizuoti. Vienoje vietoje talpinamos virtualios parodos Panevėžio krašto istorijai, naujų leidinių apie kraštą pažinimui, surinkta ir virtualiems lankytojams prieinama informacija apie kituose portaluose esančią kraštiečiams aktualią informaciją, virtualias parodas, interneto svetainių nuorodas. Naujiena bibliotekos virtualių parodų lankytojams – videopaskaitos, skaitomos įdomių lektorių, savo srities profesionalų, kurios reikšmingai papildo interneto svetainėje publikuojamas virtualias parodas. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos lankytojams – interaktyvus ekranas Panevėžio krašto kultūros pažinimui Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus skaitykloje.

2016 m. projektas „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos naujos paslaugos bibliotekos skaitytojams ir virtualiems lankytojams: bibliotekoje įrengta nauja asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė, parengtos virtualios parodos ir videopaskaitos krašto istorijai ir kultūrai pažinti. Skaitmeninei kolekcijai, viešinamai bibliotekos kompiuterių tinkle, projekto metu sukurti 1945–1957 m. laikraščio „Panevėžio tiesa“ bei Sąjūdžio laikotarpio leidinių „Laisvas žodis“ ir „Sąjūdžio žodis“ skaitmeniniai vaizdai, vykdomi individualūs ir grupiniai paveldo dokumentų skenavimo mokymai ir konsultacijos.

Rėmėjai:

logolkt itlkministerija