2017 10 10
55 metai, kai įkurta (1962) Panevėžio liejimo mechaninė įmonė. Nuo 1994 UAB „Panevėžio ketus“.
2017 10 10
135 metai, kai Griniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1882) literatas Kazimieras Kriaučiūnas. Tarnavo pas ūkininkus, vaidino Ramygalos mėgėjų scenoje. Nuo 1907 gyveno JAV, dirbo fizinius darbus, vaidino išeivių statomų dramų spektakliuose, dainavo operetėse. Bendradarbiavo „Vienybėje“, „Margutyje“, „Dirvoje“. Išleido eilėraščių rinkinį, atsiminimus, bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Mirė 1970 12 02 JAV.
2017 spalis
85 metai, kai pastatytas (1932) naujas Panevėžio mergaičių gimnazijos pastatas (dab. V. Žemkalnio gimnazija). Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.