2017 10 23
130 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1892) Kristaus prisikėlimo cerkvė. Tą dieną ją pašventino pravoslavų vyskupas Grigorijus. Cerkvė pastatyta ant pijorų bažnytėlės, nugriautos 1872, pamatų.
2017 spalis
85 metai, kai pastatytas (1932) naujas Panevėžio mergaičių gimnazijos pastatas (dab. V. Žemkalnio gimnazija). Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.