2017 11 13
25 metai, kai įvyko (1992) Panevėžio „Rotary“ klubo steigiamasis susirinkimas.
2017 11 13
85 metai, kai Karveliuose (Panevėžio r.) gimė (1932) literatūrologas, humanitarinių m. habil. dr. Albertas Zalatorius. 1956 baigė Vilniaus universitetą. 1961–1992 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1975–1982 ir nuo 1991 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Sąjūdžio Vilniaus tarybos ir atkuriamojo Seimo tarybos narys. 1994 įsteigė Pasaulio lituanistikos bendriją. Išleido monografijų, sudarė antologijų, vienas iš „Lietuvių literatūros istorijos“ autorių. Mirė 1999 12 13 Vilniuje.
2017 11 13
115 metų, kai Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė (1902) ekonomistas, pedagogas, spaudos darbuotojas, ekonomikos m. dr. Domas Cesevičius. 1916–1924 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924–1927 studijavo Lietuvos universitete. Nuo 1933 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, po Antrojo pasaulinio karo – Vilniaus universitete. Nuo 1939 vyriausias „Lietuvos aido“ redaktorius, bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Ekonomika“, „Lietuvis“. Parašė knygų apie ekonomikos teoriją. Mirė 1986 03 14 Vilniuje.
2017 11 13
125 metai, kai Jankaičiuose (Radviliškio r.) gimė (1892) kunigas, dramaturgas Henrikas Prialgauskas (Stasys Žemaitis). 1913–1920 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Klebonavo daugiausia Aukštaitijoje. 1949–1957 kalėjo Irkutsko srities lageriuose. Nuo 1959 kunigavo Velykiuose. Stasio Žemaičio slapyvardžiu išleido komedijų ir dramų kaimo mėgėjų scenai. Mirė 1978 08 23 Velykiuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.