2017 11 22
60 metų, kai Panevėžyje gimė (1957) aktorius Albinas Keleris. 1973–1976 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1973 vaidina Panevėžio dramos teatre (dab. J. Miltinio dramos teatras). Sukūrė daugiau kaip 70 vaidmenų, pastatė spektaklių Juozo Miltinio dramos teatre ir teatre „Menas“. Sukūrė vaidmenų kino filmuose.
2017 11 22
115 metų, kai Blėkoniuose (Pakruojo r.) gimė (1902) kompozitorius, vargonininkas, chorvedys Antanas Virbickas. Po karo gyveno Panevėžyje, dirbo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje vargonininku, mokytojavo muzikos mokykloje. Mirė 1966 07 15 Panevėžyje.