2017 11 23
90 metų, kai Vidiškiuose (Ukmergės r.) gimė (1927) pedagogas, pedagogikos m. dr., prof. Vladas Rajeckas. 1946–1950 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1950–1952 buvo Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas bei direktoriaus pavaduotojas, 1952–1956 Panevėžio pedagoginės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1956–1960 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos direktorius. 1963–1975 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Pedagogikos mokslinių tyrimų institutui. Nuo 1967 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Parašė ir išleido apie 35 knygas ir brošiūras pedagogikos mokslo, švietimo ir ugdymo tobulinimo klausimais. Mirė 2004 11 25 Vilniuje.
2017 11 23
115 metų, kai Smilgiuose (Kupiškio r.) gimė (1902) istorikas, teisininkas, prof. Povilas Pakarklis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją. 1923–1927 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. 1928–1930 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1940–1941 dėstė Vilniaus universitete. 1946–1948 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutui. Nuo 1945 organizavo lituanistinės medžiagos pargabenimą į Lietuvą iš Karaliaučiaus bei Klaipėdos kraštų. Jo pastangomis į Lietuvą buvo parvežti Donelaičio „Metų“ rankraščiai. Mirė 1955 07 28 Vilniuje.