2018 01 18
120 metų, kai Kupiškyje gimė (1898) Lietuvos kariuomenės generolas majoras Jonas Černius. Mokėsi Panevėžio realinėje ir Kauno karo mokyklose. 1929 baigė Briuselio aukštąją karo inžinerijos mokyklą, 1932 – Prancūzijos generalinio štabo akademiją Paryžiuje. Dėstė inžinerijos dalykus Karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų ir Generalinio štabo karininkų kursuose.  1938–1939 – Lietuvos vyriausybės Ministras Pirmininkas. Nuo 1948 gyveno JAV, dirbo inžinieriumi. Parengė vadovėlių, bendradarbiavo karinėje spaudoje. Apdovanotas Gedimino 3 laipsnio (1933) ir Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1936) ordinais. Mirė 1977 07 03 Los Andžele (JAV).
2018 sausis
110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.
2018 sausis
25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.