Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninti leidiniai

Prieinami bibliotekos kompiuterių tinkle ir internete:

Laisvas žodis: Sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys. Panevėžys, 1988–1993. Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993.

Panevėžio tiesa: LKP(b) Panevėžio apkomo ir apskrities bei miesto vykdomųjų komitetų organas. Panevėžys, 1944–1990. Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953;
1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963;
1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973;
1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983;
1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990.  

Sąjūdžio žodis: LPS Panevėžio grupės leidinys. Panevėžys, 1988. Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1988.

Senvagė: Panevėžio žurnalas. Panevėžys, 1990. Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1990; 1991; 1992.

Tėvynė:  LKP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis Panevėžio ir Ramygalos rajonams Panevėžys, 1962–1971. Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971.