Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninti leidiniai

Prieinami bibliotekos kompiuterių tinkle ir internete:

Laisvas žodis: Sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys. Panevėžys, 1988–1993.

Panevėžio tiesa: LKP(b) Panevėžio apkomo ir apskrities bei miesto vykdomųjų komitetų organas. Panevėžys, 1944–1982.

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Sąjūdžio žodis: LPS Panevėžio grupės leidinys. Panevėžys, 1988.

Senvagė: Panevėžio žurnalas. Panevėžys, 1990.

Tėvynė:  LKP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis Panevėžio ir Ramygalos rajonams Panevėžys, 1962–1967.

1962 1963 1964 1965 1966 1967