Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninti leidiniai

Prieinami bibliotekos kompiuterių tinkle ir internete:

Laisvas žodis: Sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys. Panevėžys, 1988–1993.

Panevėžio tiesa: LKP(b) Panevėžio apkomo ir apskrities bei miesto vykdomųjų komitetų organas. Panevėžys, 1944–1981.

1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960 

Sąjūdžio žodis: LPS Panevėžio grupės leidinys. Panevėžys, 1988.

Senvagė: Panevėžio žurnalas. Panevėžys, 1990.

Tėvynė:  LKP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis Panevėžio ir Ramygalos rajonams Panevėžys, 1962–1967.

1962  1963  1964  1965  1966  1967