2017 01 15

165 metai, kai Panevėžyje gimė (1852) histologas, medicinos m. dr., prof. Aleksandras Dogelis. Mokėsi Kauno gimnazijoje. 1879 baigė Kazanės universitetą. Dėstė Rusijos aukštosiose mokyklose. Parašė darbų iš nervų sistemos ir jutimo organų histologijos. Mirė 1922 11 19 Petrograde (Rusija).

2017 01 15

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1937) inžinierius mechanikas, technologijos m. habil. dr., prof. Algirdas Jurkauskas. 1977–1988 Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto Inžinerinių disciplinų katedros vedėjas. 1998–2006 Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo direktorius. Mokslinių tyrimų kryptis – mechaninių sistemų diagnostika, transporto problemos.

2017 01 15

70 metų, kai Palaižupėje (Mažeikių r.) gimė (1947) politikas, teisininkas Jonas Liaučius. Kovo 11-osios akto signataras. 1978–1990 ir 1993–1997 advokatavo Panevėžyje. 1988 vienas Sąjūdžio įkūrimo iniciatorių Panevėžyje.