2017 02 01

60 metų, kai įsteigtas (1957) Valstybinis statybos trestas Nr. 9. Nuo 1958 statybos įmonė „Panevėžio statybos trestas“. Nuo 1993 AB „Panevėžio statybos trestas“.

2017 02 01

65 metai, kai Trakuose gimė (1952) ilgametė Panevėžio dailės galerijos vadovė Jolanta Lebednykienė. Mokėsi Panevėžio 4-oje vidurinėje mokykloje, studijavo Kauno politechnikos institute, Vilniaus statybos institute, Vilniaus universitete. Juozo Miltinio dramos teatro studijos auklėtinė. 1990–2016 vadovavo Panevėžio dailės galerijai. Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų iniciatorė.

2017 02 01

95 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1922) tautosakininkė, poetė Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1939–1943 studijavo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, 1953 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1957 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Periodikoje išspausdino eilėraščių, išleido knygų apie lietuvių liaudies dainas. Mirė 1989 09 06 Vilniuje.

2017 02 01

130 metų, kai Auliškyje (Biržų r.) gimė (1887) ekonomistas, visuomenės veikėjas Jonas Glemža. 1907–1914 studijavo Petrapilio komercijos institute. 1925–1927 bendrovės „Lietūkis“ skyriaus vedėjas, 1927–1940 ir 1943–1944 kooperatinės bendrovės „Pienocentro“ valdybos pirmininkas, direktorius. Įkūrė keletą įmonių Panevėžyje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1957–1965 Lietuvos telegramų agentūros „Elta“ direktorius. Leido „Eltos savaitinį informacinį biuletenį“, rengė tekstus Romos, Vatikano ir Madrido radijo stotims. Mirė 1988 09 13 Badene-Viurtemberge (Vokietija).