2017 02 04

25 metai, kai pradėtas leisti (1992) Panevėžio krašto laikraštis „Aukštaitijos rytas“. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. sujungtas su savaitraščiu „Panevėžio savaitė“ ir pradėtas leisti kaip „Panevėžio rytas“. Nuo 2016 kovo mėn. – „Panevėžio kraštas“.

2017 02 04

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1922) vaikų gydytoja Irena Didžiulytė-Jurevičienė. 1940 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1948 – Kauno medicinos universitetą. Nuo 1950 dirbo Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne saugomi jos atsiminimai apie tarpukario žymius Panevėžio kultūros žmones.