2017 02 05

105 metai, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1912) teatrologas, literatas, vertėjas, menotyros m. habil. dr. Antanas Vengris. Mokėsi parengiamojoje mokykloje prie Panevėžio mokytojų seminarijos. 1940 baigė Vilniaus universitetą. 1956–1971 dirbo žurnalo „Meno saviveikla“ redaktoriumi, buvo žurnalo „Kultūros barai“ vienas steigėjų ir redaktorius. Nuo 1940 Rašytojų sąjungos narys. Išleido monografiją, sudarė knygų apie teatrą ir aktorius. Parašė per 400 straipsnių literatūros ir teatro klausimais. Mirė 2014 06 25 Vilniuje.

2017 02 05

115 metų, kai Peterburge (Rusija) gimė (1902) istorikė, pedagogė, humanitarinių m. dr. Ona Maksimaitienė. 1935–1944 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1944–1948 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1948–1957 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja. Parašė knygų iš Lietuvos istorijos, istorinės geografijos, sudarė Lietuvos žemėlapių. Išleido knygą „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), po mirties išleista jos monografija „Panevėžio miesto istorija“ (2003). Mirė 1999 12 10 Vilniuje, palaidota Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka turi dokumentų iš jos asmeninio archyvo.

2017 02 05

125 metai, kai Vladimire (Rusija) gimė (1892) pedagogas, poetas Jonas Sokolovas. 1919–1940 Panevėžio berniukų gimnazijoje dėstė lotynų, rusų kalbą ir literatūrą, vadovavo gimnazijos bibliotekai. Mirė 1966 10 26 Šiauliuose.