2017 02 20

100 metų, kai Dikoniuose (Panevėžio r.) gimė (1917) chirurgas, medicinos m. habil. dr., prof. Antanas Sučila. 1928–1936 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936–1942 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1944–1945 Panevėžio ligoninės chirurgas. Nuo 1946 dėstė Vilniaus universitete. 50 metų dirbo Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1995), suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir garbės ženklas (2006). Paskelbė daugiau nei 200 mokslinių darbų krūtinės ir pilvo organų chirurgijos temomis. Mirė 2017 06 12 Vilniuje.

2017 02 20

110 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1907) teisės istorikė, visuomenės veikėja, teisės m. dr. Jonė Deveikytė-Navakienė. 1932 baigė Lietuvos universitetą. Po karo gyvendama Paryžiuje aktyviai reiškėsi kaip mokslininkė, visuomenininkė, pedagogė. 1971 Čikagoje išleistas jos atliktas pirmojo Lietuvos statuto vertimas iš originalo į lietuvių kalbą. Mirė 1965 02 26 Paryžiuje (Prancūzija).