2017 02 28

95 metai, kai įkurtas (1922) Panevėžio lietuvių mylėtojų artistų ratelis „Viltis“.