2017 05 01

95 metai, kai įkurtas (1922) Panevėžio moksleivių literatų būrelis „Meno kuopa“. Veikė iki 1944 pavasario.

2017 05 01

120 metų, kai Ažaguose (Panevėžio r.) gimė (1897) karininkas Povilas Žilys. Pirmojo pasaulinio karo metais mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1921 baigė Karo mokyklą. Buvo Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas ir dėstė Karo mokykloje, Vytauto Didžiojo aukštuosiuose kursuose, vėliau – Aukštojoje karo mokykloje. Nuo 1949 gyveno JAV. Bendradarbiavo spaudoje, žymiausias jo darbas – istorinė knyga „Suomių-sovietų karas 1935–1940“. Mirė 1968 10 26.

2017 05 02

120 metų, kai Pelyšiuose (Kupiškio r.) gimė (1897) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Povilas Alanta-Babickas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1919 baigė Karo mokyklą. Nuo 1919 tarnavo savanoriu Panevėžio srities apsaugos būryje. 1923–1925 mokėsi Prancūzijos karo artilerijos mokykloje. 1927–1928 Mokomosios baterijos vadas, Panemunės artilerijos ryšių viršininkas. Kilus Antrajam pasauliniam karui, paskirtas artilerijos štabo viršininku. Mirė 1940 Kaune.

2017 05 03

90 metų, kai Jutiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1927) literatė, tautosakininkė Aldona Brazdžionytė-Oškeliūnienė, poeto Bernardo Brazdžionio dukterėčia. Gyveno Panevėžyje. Išleido tris poezijos ir prozos knygas. Mirė 2013 04 23.

2017 05 04

80 metų, kai atidaryta (1937) Panevėžio valstybinė vidurinė berniukų amatų mokykla. Veikė iki 1940.

2017 05 06

55 metai, kai Upytėje (Panevėžio r.) gimė (1962) lengvaatletė Sigita Markevičienė. 1969–1977 mokėsi Upytės aštuonmetėje mokykloje, 1977–1980 – Naujamiesčio vidurinėje mokykloje. 1983 baigė Panevėžio prekybos mokyklą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių moterų lengvosios atletikos rekordininkė, Europos aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos čempionė. IX–XII parolimpinių žaidynių prizininkė.

2017 05 06

55 metai, kai Karklėnuose (Kelmės r.) gimė (1962) teatro ir kino aktorius, politinis bei visuomenės veikėjas Laimutis Sėdžius. 1984 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1984 Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatro aktorius. Sukūrė daugiau kaip 60 vaidmenų, nusifilmavo keliuose Lietuvos ir užsienio kino filmuose, dirbo televizijoje. 2003–2007, 2007–2011, 2011–2015 ir 2015–2019 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys.

2017 05 06

85 metai, kai Kaune gimė (1932) geofizikas, fizikos-matematikos m. dr. Evaldas Vėbra. 1950 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1954 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1959–1962 studijavo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto aspirantūroje. Nuo 1990 LR Aplinkos apsaugos departamento generalinis direktorius. Kai vietoj šios institucijos buvo įkurta Aplinkos apsaugos ministerija, vadovavo jos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriui. 1998 paskirtas Aplinkos strategijos departamento direktoriaus pavaduotoju, Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus viršininku.

2017 05 06

90 metų, kai Puknioniuose (Pakruojo r.) gimė (1927) choro dirigentas ir pedagogas Juozas Šidlauskas. 1946 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1952 – Panevėžio muzikos mokyklą. 1946–1957 mokytojavo Panevėžyje. Harmonizavo lietuvių liaudies dainų, sukūrė dainų chorams, pjesių skudučių orkestrui.

2017 05 07

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1947) skulptorius Stanislovas Kuzma. 1973 baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1976 dėstė Lietuvos dailės institute, 2000–2001 – Vilniaus dailės akademijoje. Sukūrė memorialinių paminklų Lietuvos laisvės gynėjams, skulptūrų Lietuvos bažnyčioms, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro paminklą Panevėžyje. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1996). Mirė 2012 08 14 Vilniuje.

2017 05 07

115 metų, kai Savučiuose (Biržų r.) gimė (1902) istorikas, pedagogas, lietuvių folkloro rinkėjas ir tyrinėtojas, istorijos m. dr., doc. Stasys Paliulis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1923–1925 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Dirbo pedagoginį darbą Biržuose, Raseiniuose, Kaune, Rokiškyje, Vilniuje ir kt. Jo dėka Lietuvoje tapo populiarūs skudučiai. Paskelbė etnografinės medžiagos, literatūrologijos ir pedagogikos darbų. Mirė 1996 09 19.

2017 05 12

110 metų, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1907) poetas, prozininkas Benediktas Rutkūnas (Rutkauskas). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1926–1930 Lietuvos universitete studijavo germanistiką. Mokytojavo Vilkaviškyje, Žagarėje, Kėdainiuose. 1944 pasitraukęs į Vokietiją, dėstė lietuvių gimnazijose. 1949 persikėlė į JAV. Išleido poezijos rinkinių, novelių knygą. Mirė 1975 10 28 Filadelfijoje (JAV).

2017 05 13

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1957) kino režisierius Raimundas Banionis, aktoriaus Donato Banionio sūnus. 1975 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą. Sukūrė vaidybinių, dokumentinių filmų, režisavo spektaklių. Nuo 1991 metų dirba režisieriumi UAB „LITNEK“, taip pat pagal sutartis dirba teatre, televizijoje ir kt.

2017 05 15

140 metų, kai Panevėžyje gimė (1877) mokslininkas metalurgas Nikolajus Beliajevas. Nuo 1909 Peterburgo politechnikos instituto, vėliau Maskvos kalnakasybos akademijos dėstytojas, profesorius. Vadovavo plieno gamyklos „Elektrostal“ Rusijoje statybai. Mirė 1920 05 26.

2017 05 19

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1952) kompozitorius, džiazo muzikos atlikėjas Rimantas Juozas Bagdonas. Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę mokyklą, 1981 – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą. 1995 pučiamųjų instrumentų orkestro „Panevėžio garsas“ pagrindu subūrė bigbendą. 1999 Panevėžyje įkūrė džiazo klubą „Randevu“. 2002 subūrė grupę „Jazz Comfort“. 2002 inicijavo ir kasmet Panevėžyje organizavo tarptautinį vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalį-konkursą „Jazz fontanas“. Kūrė muziką teatrų spektakliams, Lietuvos dainų šventėms, liaudies instrumentų orkestrui, kompozicijas bigbendui, pjeses fortepijonui, kamerinę džiazo ir relaksacinę muziką. Dalyvavo Lietuvos ir tarptautiniuose džiazo festivaliuose. „Metų panevėžietis“ (2017). Mirė 2019 08 31 Panevėžyje.

2017 05 20

125 metai, kai Rinkuškiuose (Biržų r.) gimė (1892) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Jonas Variakojis. 1918 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Panevėžio apskrities apsaugos viršininku. Organizavo Panevėžio apsaugos būrį, išaugusį į Panevėžio atskirąjį batalioną, vėliau tapusį 4-uoju pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulku, dislokuotu Panevėžyje, iki 1921 buvo jo vadu. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno JAV. Išleido atsiminimų knygą „4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas“ (1965). Apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo ir 3-ojo, Vytauto Didžiojo 2-ojo, DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinais. Panevėžio miesto garbės pilietis (2018). Mirė 1963 10 31 Čikagoje (JAV).

2017 05 22

55 metai, kai Eišiškėse (Šalčininkų r.) gimė (1962) režisierius Linas Marijus Zaikauskas. 1981 baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą. 1981–1983 mokėsi Valstybinėje Vilniaus konservatorijoje, 1983–1989 – Peterburgo Rimskio-Korsakovo valstybinėje konservatorijoje. Dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Panevėžio konservatorijoje, Jeilio universitete (JAV). 1992–1999 Lietuvos rusų dramos teatro vadovas. 1999–2012 dirbo teatruose Lenkijoje, Rusijoje. Statė spektaklius Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Rumunijoje ir Turkijoje. 2015–2017 Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas.

2017 05 29

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1937) poetas Zenonas Kavaliauskas. Ilgametis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio įmonės darbuotojas. Paskelbė eilėraščių spaudoje, aklųjų ir silpnaregių kūrybos almanachuose, išleido poezijos rinkinį. Mirė 2015 12 11 Panevėžyje.