2017 07 01

55 metai, kai įkurta (1962) Panevėžio „Ekrano“ gamykla. 2006 bankrutavo.

2017 07 01

135 metai, kai įsteigta (1882) Panevėžio realinė mokykla. Tokiu pavadinimu mokykla veikė iki 1915. Dabar – J. Balčikonio gimnazija.

2017 07 04

155 metai, kai Adomavoje (Panevėžio r.) gimė (1862) kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys Stanislovas Stakelė. 1885 baigęs Kauno kunigų seminariją vikaravo Švėkšnoje. 1890 už lietuviškos spaudos platinimą ištremtas į Kretingos vienuolyną. Atlikęs bausmę, kunigavo Pasvalio parapijoje ir įvairiose Vilniaus vyskupijos parapijose. 1905 Didžiojo Vilniaus seimo dalyvis. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1930 10 27 Rozalime (Pakruojo r.).

2017 07 05

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1922) skulptorius Teisutis Zikaras, skulptoriaus Juozo Zikaro sūnus. Baigė Kauno dailės mokyklą. Nuo 1949 gyveno Australijoje. Dirbo skulptoriumi Melburno karo memoriale, dėstė karališkajame Melburno technologijų institute. Mirė 1991 05 10 Melburne (Australija).

2017 07 06

115 metų, kai Rėkliuose (Panevėžio r.) gimė (1902) pedagogas, visuomenės veikėjas Stasys Juodikis. 1919–1925 mokėsi Panevėžio vyrų gimnazijoje. Nuo 1927–1939 vadovavo Kretingoje veikusiai pradinei mokyklai. Mirė 1993 11 30 Panevėžyje.

2017 07 06

205 metai, kai Napoleono kariuomenės, žygiuojančios į Rusiją, dalinys, vadovaujamas generolo Rikaro, užėmė (1812) Panevėžį. Liepos 13 d. miestą pasiekė ir antrasis, 10-ojo korpuso vado Makdonaldo, dalinys.

2017 07 13

165 metai, kai Molainiuose (Panevėžio r.) gimė (1852) knygnešys Adomas Ladukas. Garšvių knygnešių organizacijos narys. Mirė 1930 03 30 Raukštoniuose (Panevėžio r.), palaidotas Ramygaloje.

2017 07 17

110 metų, kai Žydeliuose (Panevėžio r.) gimė (1907) rašytoja Valerija Valsiūnienė. 1930 baigė Telšių mokytojų seminariją. 1930–1940 mokytojavo Šiaulių mokyklose. Dėl jos bendradarbiavimo su KGB struktūromis buvo išduoti rezistentai. Išleido poezijos knygelių vaikams, poezijos rinkinių. Mirė 1955 09 25 Vilniuje.

2017 07 20

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1932) teatro ir kino aktorė Laima Liesytė. 1950–1972 Panevėžio dramos teatro aktorė. Mirė 2003 01 29 Panevėžyje.

2017 07 20

100 metų, kai Kubiliūnuose (Radviliškio r.) gimė (1917) aktorius Jonas Alekna. Nuo 1940 Panevėžio dramos teatro aktorius, 1954–1956 teatro vyr. režisierius. Mirė 1964 09 03 Panevėžyje.

2017 07 20

150 metų, kai Tiumenėje (Rusija) gimė (1867) gamtininkas, geologas, Lietuvos gamtos tyrinėtojas Česlovas Chmielevskis. Nuo 1877 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1890–1895 studijavo Rygos politechnikos institute, 1897–1900 – Karaliaučiaus universitete. 1900 grįžo į Panevėžį, tyrinėjo Lietuvos gamtą, ypač domėjosi paleontologiniais radiniais. Mirė 1921 05 25 Panevėžyje.

2017 07 21

145 metai, kai Račiupėnuose (Kupiškio r.) gimė (1872) chemikas, valstybės veikėjas, prof. Petras Juodakis. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1898 baigė Sankt Peterburgo universitetą. 1922–1940 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. Vienas Valstybinės technikos ir chemijos laboratorijos prie Finansų ministerijos įkūrėjų, 1922–1935 pirmasis jos direktorius. 1925–1940 Prekių muziejaus įkūrėjas ir direktorius. Mirė 1940 09 21 Kaune.