2017 08 03

110 metų, kai Rygoje gimė (1907) tapytojas, dailės pedagogas Povilas Puzinas. 1923–1932 mokėsi Latvijos dailės akademijoje. 1937–1939 dirbo Panevėžio berniukų gimnazijoje piešimo mokytoju. 1940–1941 buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas. Dekoravo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą, sukūrė darbų Panevėžio marijonų koplyčiai ir Smilgių bažnyčiai. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno JAV. Mirė 1967 10 22 Niujorke (JAV).

2017 08 04

140 metų, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1877) visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, bankininkas Jonas Domininkas Blynas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1917 Rusijos lietuvių seimo Peterburge narys. Nuo 1928 Lietuvos žemės banko direktorius. Mirė 1933 06 22 Kaune.

2017 08 06

115 metų, kai Kieliugaloje (Panevėžio r.) gimė (1902) cirko artistas, vienas lietuviško cirko pradininkų Petras Tarutis. 1937 Panevėžyje buvo įkūręs cirko studiją. Mirė 1973 09 06 Šiluose (Panevėžio r.).

2017 08 07

140 metų, kai Nečionyse (Pasvalio r.) gimė (1877) skulptorius Kazimieras Ulianskis. 1902 įstojo į Krokuvos dailės akademiją, kurią baigęs 1907 apsigyveno Panevėžyje. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų Lietuvos bažnyčioms, antkapinių paminklų, biustų. Panevėžio r. Naujamiesčio kapinėse stovi jo sukurta skulptūra „Angelas“. Žuvo 1914 Pirmojo pasaulinio karo fronte.

2017 08 08

85 metai, kai Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1932) aktorius Stasys Petronaitis. 1950–1951 mokėsi Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje. 1951–1973 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė per 50 vaidmenų teatre, kine – per 40 vaidmenų. Išleido dvi atsiminimų ir esė knygas. LTSR nusipelnęs artistas (1982), „Nusipelnęs panevėžietis“ (2002), apdovanotas „Auksinių scenos kryžių“ Padėkos premija (2008). Mirė 2016 05 02 Panevėžyje.

2017 08 08

105 metai, kai Zolotonošėje (Ukraina) gimė (1912) pedagogė, literatė Elena Bujokaitė-Švelnienė. 1931–1934 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, Kauno universitete studijavo prancūzų kalbą. Mokytojavo Panevėžyje. Bendradarbiavo spaudoje eilėraščiais, proza, straipsniais ir vertimais iš prancūzų kalbos. Mirė 1971 01.

2017 08 10

55 metai, kai Rainaičiuose (Panevėžio r.) gimė (1962) skulptorius, prof. Artūras Raila. Mokėsi Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje. Studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, Vilniaus dailės institute. Iki 1999 Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas. Nuo 1994 dėsto Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Jo kūrinių turi Lietuvos muziejai, privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. Išleido knygų.

2017 08 13

160 metų, kai Garšviuose (Panevėžio r.) gimė (1857) knygnešys Kazimieras Ūdra. Pradžios mokyklą lankė Naujamiestyje. Apie 1883 pradėjo gabenti ir platinti knygas kartu su Jurgiu Bieliniu. 1885 Garšviuose įkūrė knygnešių draugiją. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 2-ojo laipsnio medaliu (1930). Mirė 1937 02 01 gimtinėje.

2017 08 15

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1927) vertėja Lilija Vanagienė. 1950 baigė Vilniaus universitetą. Dirbo dėstytoja Šiaulių pedagoginiame institute, Vilniaus konservatorijoje. Nuo 1990 Rašytojų sąjungos narė. Į lietuvių kalbą išvertė didžiųjų britų ir amerikiečių literatūros klasikų V. Folknerio, Dž. Steinbeko, O. Vaildo, D. H. Lorenso, M. Tveno, Dž. Apdaiko, Dž. F. Kuperio ir kitų rašytojų kūrinius. Mirė 2011 07 17 Vilniuje.

2017 08 15

645 metai, kai Livonijos ordinas įvykdė (1372) vieną iš ilgiausiai trukusių ir daugiausiai vietovių palietusį žygį į Upytės žemę.

2017 08 18

70 metų, kai Krekenavoje (Panevėžio r.) gimė (1947) biofizikas, biomedicinos m. habil. dr., prof. Feliksas Bukauskas. 1971 baigė Kauno medicinos institutą ir ėmė dėstyti, nuo 1987 profesorius. 1991–1996 Berno universiteto (Šveicarija) Fiziologijos instituto profesorius. Nuo 1998 dirba ir Einšteino medicinos koledže (Niujorkas, JAV).

2017 08 20

70 metų, kai Dusmenyse (Trakų r.) gimė (1947) skulptorius Juozas Lebednykas. 1966–1972 studijavo Valstybiniame dailės institute. Nuo 1973 gyvena ir kuria Panevėžyje. Nuo 1976 Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 1988–1993 šios sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas. Nuo 1973 dalyvauja parodose, simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Sukūrė vario reljefų, skulptūrų visuomeninių pastatų interjerams, eksterjerams, mažosios plastikos bei skulptūrinės keramikos kompozicijų, objektų, pastelių.

2017 08 23

125 metai, kai Mintaujoje (Latvija) gimė (1892) teisininkas, istorikas, akademikas Konstantinas Jablonskis, kalbininko Jono Jablonskio sūnus. 1909 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1909–1911 studijavo Peterburgo psichoneurologijos institute, 1911–1916 – Maskvos universitete. 1922–1939 Kauno apygardos teismo teisėjas. 1929 su grupe istorikų Kaune įsteigė Lietuvos istorijos draugiją. 1941 įsteigus Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutą, tapo pirmuoju jo direktoriumi. Dėstė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Sudarė ir paskelbė vertingų Lietuvos istorijos šaltinių rinkinių. Mirė 1960 07 28 Vilniuje.

2017 08 24

65 metai, kai Jotainiuose (Panevėžio r.) gimė (1952) Lietuvos ir Panevėžio rajono ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas Povilas Žagunis. AB „Panevėžio melioracija“ direktorius. Nuo 2004 Panevėžio rajono savivaldybės meras. Nuo 2010 ES Regionų komiteto tikrasis narys, nuo 2011 Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas, 2007–2011 Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas.

2017 08 24

90 metų, kai Radviliškyje gimė (1927) dailininkas tapytojas Stasys Jusionis. 1947 baigė Panevėžio gimnaziją. 1947–1950 studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1953 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. 1953–1971 žurnalo „Genys“ meninis redaktorius, 1971–1989 vyr. redaktorius. Nuo 1960 Dailininkų sąjungos narys. Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1981).

2017 08 24

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1922) architektas, poetas, vertėjas Jonas Vytautas Nistelis. 1940 baigė Pasvalio gimnaziją. 1941–1943 ir 1945–1948 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1957–1958 Kauno politechnikos institute, 1941–1943 – dar ir Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1950 su pertraukomis dirbo architektu Šiauliuose. Vertė Indijos, Afrikos, Amerikos tautų poeziją. Išleisti trys pomirtiniai jo eilėraščių rinkiniai. Mirė 1986 03 07 Šiauliuose.

2017 08 31

90 metų, kai Jonavoje gimė (1927) inžinierius, patentologas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Juozas Viržonis. Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos tarybos narys, Panevėžio skyriaus valdybos pirmininkas. Parašė atsiminimų knygą „Už laisvę kovotojams – tokia lemtis“. Mirė 2008 04 08 Panevėžyje.

2017 rugpjūtis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.