2017 08 03

110 metų, kai Rygoje gimė (1907) tapytojas, dailės pedagogas Povilas Puzinas. 1923–1932 mokėsi Latvijos dailės akademijoje. 1937–1939 dirbo Panevėžio berniukų gimnazijoje piešimo mokytoju. 1940–1941 buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas. Dekoravo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą, sukūrė darbų Panevėžio marijonų koplyčiai ir Smilgių bažnyčiai. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno JAV. Mirė 1967 10 22 Niujorke (JAV).

2017 rugpjūtis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.