2017 08 08

85 metai, kai Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1932) aktorius Stasys Petronaitis. 1950–1951 mokėsi Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje. 1951–1973 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė per 50 vaidmenų teatre, kine – per 40 vaidmenų. Išleido dvi atsiminimų ir esė knygas. LTSR nusipelnęs artistas (1982), „Nusipelnęs panevėžietis“ (2002), apdovanotas „Auksinių scenos kryžių“ Padėkos premija (2008). Mirė 2016 05 02 Panevėžyje.

2017 08 08

105 metai, kai Zolotonošėje (Ukraina) gimė (1912) pedagogė, literatė Elena Bujokaitė-Švelnienė. 1931–1934 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, Kauno universitete studijavo prancūzų kalbą. Mokytojavo Panevėžyje. Bendradarbiavo spaudoje eilėraščiais, proza, straipsniais ir vertimais iš prancūzų kalbos. Mirė 1971 01.

2017 rugpjūtis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.