2017 09 01

25 metai, kai LR Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinei mokyklai suteiktas (1992) gimnazijos statusas. Tai pirmoji vidurinė mokykla Lietuvoje, kuriai po Nepriklausomybės atkūrimo pripažintas gimnazijos statusas.

2017 09 01

30 metų, kai atidaryta (1987) Panevėžio 17-oji vidurinė mokykla. Dabar Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija.

2017 09 01

90 metų, kai LR Švietimo ministras leido (1927) Lietuvaičių švietimo draugijai įkurti Panevėžyje mergaičių amatų-ruošos mokyklą. Mokykla darbą pradėjo spalio 3 d.

2017 09 01

95 metai, kai įkurta (1922) Panevėžio viešoji biblioteka. 1989 jai suteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas, o nuo 1995 ji – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

2017 09 02

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1962) istorikas, politikas Povilas Urbšys. Mokėsi Panevėžio 7-oje vidurinėje mokykloje. 1995 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. 1997–2012 LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos viršininkas. 2012–2016 ir nuo 2016 LR Seimo narys.

2017 09 03

110 metų, kai Dabikinėje (Akmenės r.) gimė (1907) Panevėžio dramos teatro įkūrėjas ir ilgametis jo režisierius, aktorius, pedagogas Juozas Miltinis. 1931 Kaune baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą, 4 deš. mokėsi Ch. Dullino teatro studijoje Paryžiuje, vaidino prancūzų kino filmuose. 1937–1940 bendradarbiavo žurnale „Naujoji Romuva“. 1938–1940 vadovavo Kauno Darbo rūmų vaidybos studijai, kurios pagrindu 1940 įkurtas Panevėžio dramos teatras. Kūrė filosofinį, intelektualųjį, humanistinių idėjų teatrą. Režisavo apie 80 spektaklių. Panevėžio miesto garbės pilietis (1980), apdovanotas DLK Gedimino ordinu (1994) ir Prancūzijos Meno ir literatūros riterio ordinu (1995). Mirė 1994 07 13 Panevėžyje.

2017 09 04

115 metų, kai Joniškio k. (Rokiškio r.) gimė (1902) kritikas, publicistas, vertėjas Juozas Keliuotis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją, 1926 – Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1926–1929 Sorbonoje studijavo filosofiją, literatūrą, žurnalistiką, meną ir sociologiją. 1931–1940 „Naujosios romuvos“ redaktorius. Paskelbė straipsnių literatūros ir meno klausimais, romaną, memuarų, išvertė prancūzų rašytojų kūrinių. Mirė 1983 03 25 Vilniuje.

2017 09 05

110 metų, kai Katlėriškiuose (Anykščių r.) gimė (1907) pedagogas lituanistas, literatas Jonas Dičius. Nuo 1940 dirbo Panevėžyje – berniukų, mergaičių gimnazijų, mokytojų seminarijos ir 2-os vidurinės mokyklos mokytoju. Jo dokumentų ir kūrybos fondas saugomas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Mirė 1994 04 08 Panevėžyje.

2017 09 06

110 metų, kai Ampolio vnk. (Utenos r.) gimė (1907) dailininkas Leonas Katinas. 1930 baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir dirbo mokytoju. 1933–1935 mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941–1945 Šiaulių dramos teatro aktorius. 1948 baigęs Vilniaus dailės institutą iki 1973 jame dėstė. Mirė 1984 02 18 Vilniuje.

2017 09 13

85 metai, kai Molainiuose (Panevėžio r.) gimė (1932) kompozitorius Bronius Kutavičius. Baigęs Molainių pradinę mokyklą, lankė Panevėžio septynmetę muzikos mokyklą. 1949–1952 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, 1958–1959 J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, 1959–1964 Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1995). Sukūrė operų, oratorijų, vokalinių ciklų, kūrinių chorams, muzikos kino filmams.

2017 09 13

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1947) sporto žurnalistas Ginas Pinigis. Daug metų dirbo Panevėžio dienraščiuose. Lietuvos sporto federacijos narys. 2005 Lietuvos sporto žurnalistų federacijos jam įteikta A. Krukausko premija už gyvenimą, pašvęstą sporto žurnalistikai. Mirė 2016 09 09 Vilniuje.

2017 09 15

105 metai, kai Kušlėnuose (Mažeikių r.) gimė (1912) dailininkas Liudas Vilimas. 1935 baigė Kauno meno mokyklą. Nuo 1938 studijavo Vienos dekoratyvinės dailės akademijoje. Pirmasis Panevėžio dramos teatro dailininkas. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno JAV. Dirbo vitrinų dekoravimo srityje. Sukūrė knygų iliustracijų, teatro dekoracijų, tapybos darbų, pašto ženklų. Mirė 1966 08 22 JAV.

2017 09 16

65 metai, kai Kėdainiuose gimė (1952) istorikas, pedagogas Juozas Brazauskas. 1976 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1978 gyvena Panevėžyje. Mokytojavo Panevėžio 2-oje, 5-oje, Kazimiero Paltaroko vidurinėse mokyklose. Mokytojas ekspertas (1993). Lietuvos istorijos draugijos narys. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1999), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2013). Istorijos mokymo priemonių ir vadovėlių, knygų autorius, sudarytojas.

2017 09 18

120 metų, kai Žižmariškyje (Kupiškio r.) gimė (1897) fizikas, akademikas Povilas Brazdžiūnas. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1925 – Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetą. 1926–1928 dirbo Ciuricho universitete (Šveicarija), 1928–1940 – Lietuvos universitete, nuo 1945 – Vilniaus universitete. Buvo Lietuvos fizikų draugijos pirmininku. Parašė vadovėlių, suredagavo du fizikos terminų žodynus. Mirė 1986 02 28 Vilniuje.

2017 09 18

80 metų, kai Panevėžyje vyko (1937) trečioji Dainų ir muzikos šventė. Dalyvavo 28 chorai (apie 1000 dainininkų).

2017 09 19

80 metų, kai Antazavėje (Zarasų r.) gimė (1937) choro dirigentas, pedagogas Rimantas Dugnas. Nuo 1957 Panevėžio J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos koncertmeisteris, choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas. Nuolat vadovavo Panevėžio miesto įmonių chorams. Panevėžio miesto dainų švenčių dirigentas, miesto ir rajono chorų konsultantas. Mirė 1994 12 29 Panevėžyje.

2017 09 19

70 metų, kai Druseikiuose (Panevėžio r.) gimė (1947) tapytoja Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė. 1975 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Nuo 1979 dirba Panevėžio dailės mokykloje. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė keletą personalinių parodų.

2017 09 20

110 metų, kai Anciškiuose (Biržų r.) gimė (1907) fotografas, literatas, kraštotyrininkas Daumantas Čibas. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1937–1940 redagavo žurnalą „Motina ir vaikas“, laikraštį „Vyturys“. Ilgametis Lietuvos fotomėgėjų sąjungos valdybos narys. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1982 05 15 Vista (JAV).

2017 09 21

85 metai, kai buvo įkurta (1932) Panevėžio lietuvių gydytojų draugija.

2017 09 24

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1927) aktorė Henrika Hokušaitė-Kosmauskienė. Nuo 1945 iki mirties – Panevėžio dramos teatro aktorė. Mirė 1989 08 31 Panevėžyje.

2017 09 25

90 metų, kai Kubiliūnuose (Radviliškio r.) gimė (1927) aktorė, lėlių teatro režisierė Julija Blėdytė-Stepankienė. 1946–1948 lankė Panevėžio dramos teatro studiją. 1948–1984 Panevėžio dramos teatro aktorė. 1966–2001 Panevėžio vaikų kaukių teatro įkūrėja ir režisierė. Mirė 2016 11 22 Panevėžyje.

2017 09 26

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1942) biochemikas, biologijos m. dr., prof. Eugenijus Arvydas Janulaitis. 1960–1964 mokėsi Kauno medicinos institute, 1967 baigė Leningrado universitetą. 1975–2003 dirbo Taikomosios enzimologijos institute (nuo 1995 Biotechnologijos institutas). 1985–2002 Vilniaus universiteto dėstytojas. Knygos, kelių šimtų mokslinių straipsnių autorius, padarė keliolika išradimų.

2017 09 29

125 metai, kai Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė (1892) gydytojas, prof. Mykolas Marcinkevičius. Nuo 1930 Panevėžio apskrities ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjas, nuo 1940 šios ligoninės direktorius. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo dėstytoju Vilniaus universitete. Mirė 1987 05 20 Vilniuje.

2017 rugsėjis

50 metų, kai įsteigta (1967) Panevėžio dailės mokykla.

2017 rugsėjis

105 metai, kai Panevėžyje įkurta (1912) Artistų mėgėjų kuopa. Pirmuoju jos pirmininku buvo Matas Grigonis. Kuopa dirbo profesionalaus teatro pagrindais.