2018 01 01

75 metai, kai Kubiliškėje (Raseinių r.) gimė (1943) pedagogas, choro dirigentas Jonas Grubliauskas. 1961–1964 ir 1967–1969 Panevėžyje mokėsi chorinio dirigavimo. Nuo 1968 įvairių Panevėžio chorų įkūrėjas ir vadovas. Nuo 1969 Panevėžio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, nuo 1977 Panevėžio J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytojas. Panevėžio miesto ir rajono dainų švenčių dirigentas. Mirė 2013 08 13 Panevėžyje.

2018 01 01

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) elektrotechnikos inžinierius, prof. Zenonas Rekašius. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1950 gyveno JAV. 1954 baigė studijas Veino universitete, 1960 Purdju universitete apgynė disertaciją ir čia dėstė iki 1964. 1964–1995 Nortvesterno universiteto elektronikos ir informatikos profesorius. Nuo 1968 JAV lietuvių mėnraščio „Akiračiai“ redaktorius. Mirė 2011 02 14 Čikagoje (JAV).

2018 01 01

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1918) pradinė mokykla Nr. 1. 1938 jai pastatytas pastatas Danutės gatvėje. Dabar jame – Panevėžio 5-oji gimnazija.

2018 01 02

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) tapytojas, vitražistas Andrius Giedrimas. 1966–1972 studijavo LTSR valstybiniame dailės institute. Nuo 1977 dirba vien kūrybinį darbą tapybos ir vitražo srityse. Surengė personalinių parodų Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir kt. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

2018 01 02

75 metai, kai Miežiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1943) fizikas, technologijos m. habil. dr., prof. Alfonsas Grigonis. 1967 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1968  Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno technologijos universitetas) dėstytojas, 1992–2001 Fizikos katedros vedėjas. Paskelbė apie 70 mokslo darbų. 7 išradimų autorius.

2018 01 02

85 metai, kai pradėjo veikti (1933) Panevėžio muilo fabrikas.

2018 01 02

100 metų, kai Asiūkliuose (Marijampolės r.) gimė (1918) gydytojas, prozininkas, kultūros mecenatas Albinas Šmulkštys. 1943 baigė Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1944 emigravo į Vakarus. 1945–1948 Tiubingene studijavo medicinos mokslus. 1951 išvyko į JAV ir dirbo gydytoju. Nuo 1994 gyveno Panevėžyje. Jo iniciatyva Panevėžyje buvo įsteigta pirmoji privati šeimos klinika „Ab in cunabulis…“. Išleido istorinių pasakojimų knygą, 2 poezijos rinkinius, pasakų knygą vaikams. Mirė 2004 09 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2018 01 05

60 metų, kai Velniakiuose (Panevėžio r.) gimė (1958) istorikas, humanitarinių m. dr. Rimantas Miknys. 1981 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1985–1989 studijavo Lietuvos istorijos institute. Nuo 1986 dirba Lietuvos istorijos institute, nuo 2008 – jo direktorius. Apdovanotas Lenkijos Respublikos Prezidento Auksiniu kryžiumi (2006), ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Kavalieriaus kryžiumi (2009). Daugiau kaip 90 straipsnių autorius, knygų sudarytojas ir mokslinis redaktorius.

2018 01 08

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1958) tapytojas Romualdas Petrauskas. 1981 įgijo laikrodininko-graverio specialybę. Gyveno ir kūrė Panevėžyje. Nuo 1982 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Nuo 2000 Floridos miniatiūrų kūrėjų asociacijos (JAV) narys. Pelnė tarptautinių apdovanojimų. Mirė 2021 04 23 Panevėžyje.

2018 01 08

125 metai, kai Paliepiuose (Raseinių r.) gimė (1893) kunigas, visuomenės veikėjas Vincentas Mieleška. 1910–1915 mokėsi Mogiliovo dvasinėje seminarijoje, 1915–1918 Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1918 Panevėžio šv. Stanislovo bažnyčios vikaras ir „Saulės“ draugijos kursų tikybos mokytojas. Nuo 1919 Panevėžio lenkų gimnazijos kapelionas. 1920 Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, 1922–1923 Pirmojo LR Seimo ir 1923–1926 Antrojo LR Seimo atstovas. 1922–1946 ir 1956–1963 Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas. Dalyvavo katalikiškų organizacijų veikloje. Mirė 1963 03 05 Kaune.

2018 01 10

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) inžinierius, technologijos m. dr., doc. Vilius Žilevičius. 1965–1974 studijavo Kauno politechnikos institute, 1990–1992 – Kauno technologijos universitete. Stažavosi ir dirbo mokslinį darbą Šveicarijoje, Austrijoje, Nyderlanduose. 1993–1997 Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Praktinės informatikos katedros vedėjas. Nuo 1996 UAB Aerogeodezijos instituto direktorius. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2001). Išleido monografiją, paskelbė apie 130 mokslinių straipsnių.

2018 01 11

60 metų, kai Kyburiuose (Pasvalio r.) gimė (1958) aviatorius, ekonomistas, politikas Vytautas Lapėnas. 1985 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Paįstrio oro uoste įkūrė VšĮ „Vytauto Lapėno skraidymo mokykla“. 2000 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. 2000–2004 LR Seimo narys. Lietuvos, TSRS (1985), Europos (1989) akrobatinio skraidymo čempionas. Apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu (1993). „Nusipelnęs panevėžietis“ (2002). 2008 01 14 žuvo pilotuodamas malūnsparnį Rojūnų aerodrome (Panevėžio r.).

2018 01 12

110 metų, kai Stanioniuose (Panevėžio r.) gimė (1908) rašytojas, redaktorius, leidėjas Kazimieras Barėnas (tikr. Barauskas). 1929 baigė Panevėžio gimnaziją, 1933 – Vytauto Didžiojo universitetą ir 1930–1943 dirbo šio universiteto administracijoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, dirbo laikraščių „Ateitis“, „Lietuviai“, „Nemuno aidas“ redakcijose. 1947 Vokietijoje ir Anglijoje kartu su kitais įsteigė laikraštį „Pašvaistė“. Nuo 1949 Lietuvių rašytojų draugijos narys. 1957–1973 ir 1979–1981 laikraščio „Europos lietuvis“, 1956–1967 „Darbininkų balsas“ redaktorius. 1957–1973 ir 1981 vadovavo leidyklai „Nidos knygų klubas“. 1964–1980 leido ir redagavo literatūros metraštį „Pradalgės“. Išleido novelių rinkinių, romanų, knygos „Britanijos lietuviai“ redaktorius. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997). Savo asmeninę biblioteką padovanojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. Mirė 2006 03 17 Londone.

2018 01 13

85 metai, kai Kuršėnuose (Šiaulių r.) gimė (1933) žurnalistė, publicistė Jūra Marija Baužytė-Štikelienė. 1951 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1956 – Vilniaus universitetą. 1956 „Valstiečių laikraščio“, 1957–1960 laikraščio „Komjaunimo tiesa, 1960–1992 „Tiesos“ korespondentė. Parašė esė knygą „Pavėlavę lieka stotyje. Neišsiųsti laiškai“ (2009), išleisti trys jos publicistikos rinkiniai. Apdovanota Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2008). Mirė 2018 10 24 Vilniuje.

2018 01 13

145 metai, kai Butkiškyje (Anykščių r.) gimė (1873) statybos inžinierius Pranas Markūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1898 baigė Sankt Peterburgo technologijos institutą. 1919 grįžęs į Lietuvą dirbo statybos inžinieriumi. 1923–1941 dar ir Lietuvos universiteto dėstytojas, privatdocentas. 1945–1956 pramonės statybos projektavimo instituto konstruktorius. Pagal jo projektus Panevėžyje pastatytas tiltas per Nevėžį, pramoniniai pastatai Mėsos kombinatui. Mirė 1964 03 17 Kaune.

2018 01 13

145 metai, kai Skliausčiuose (Jurbarko r.) gimė (1873) kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas Juozapas Gudavičius. 1894–1898 studijavo Varšuvos muzikos institute. Pirmasis LR kapelmeisteris. 1908 Skliausčiuose suorganizavo pirmąjį lietuvišką chorą, o Eržvilke – pirmąjį pučiamųjų orkestrą. 1918 Panevėžyje įsteigė muzikos mokyklą ir trumpai jai vadovavo. 1930–1939 gyveno Paįstryje, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui. 1934 dirigavo Panevėžio kariškių orkestrui, 1937 dėstė vargonininkų kursuose Panevėžyje. Sukūrė 72 dainas, 51 giesmę, 3 mišias, 46 kūrinius pučiamųjų orkestrui ir 6 fortepijonui. Rašė straipsnius įvairiais muzikos klausimais. Mirė 1939 11 12 Niurkoniuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.

2018 01 16

70 metų, kai Berčiūnuose (Panevėžio r.) gimė (1948) istorikas, humanitarinių m. dr., doc. Algis Povilas Kasperavičius. 1963 baigė Vilniaus technologinį technikumą. Dirbo Vilniaus ir Panevėžio stiklo fabrikuose. 1975 baigė Vilniaus universitetą, nuo 1976 šio universiteto dėstytojas. Istorijos vadovėlių rengėjas.

2018 01 16

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) literatūros tyrinėtoja, vertėja, filologijos m. dr., prof. Galina Baužytė-Čepinskienė. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1956–1994 Vilniaus universiteto dėstytoja. 1995–1999 Lietuvių PEN centro prezidentė. Paskelbė darbų apie Vakarų Europos ir JAV literatūrą, išvertė anglų, prancūzų, airių rašytojų kūrinių. Mirė 2019 07 19.

2018 01 16

135 metai, kai Utenoje gimė (1883) pedagogė, visuomenės veikėja Elena Laumenskaitė-Baronienė. 1906–1908 ir 1910–1911 studijavo Petrapilio Leshafto aukštuosiuose moterų kursuose, 1915–1917 – Petrapilio Bestuževo aukštuosiuose moterų kursuose. 1919–1926 Ukmergės gimnazijos mokytoja. Nuo 1926 J. Tumėno brandos kursų mokytoja, nuo 1929 Kaune Pažangiųjų moterų sąjungos Centro valdybos pirmininkė. 1940 apsigyveno Panevėžyje ir iki 1955 dirbo Panevėžio 1-oje ir 2-oje vidurinėse mokyklose. Bendradarbiavo spaudoje, geografijos vadovėlių autorė. Mirė 1969 08 21 Vilniuje.

2018 01 18

120 metų, kai Kupiškyje gimė (1898) Lietuvos kariuomenės generolas majoras Jonas Černius. Mokėsi Panevėžio realinėje ir Kauno karo mokyklose. 1929 baigė Briuselio aukštąją karo inžinerijos mokyklą, 1932 – Prancūzijos generalinio štabo akademiją Paryžiuje. Dėstė inžinerijos dalykus Karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų ir Generalinio štabo karininkų kursuose.  1938–1939 – Lietuvos vyriausybės Ministras Pirmininkas. Nuo 1948 gyveno JAV, dirbo inžinieriumi. Parengė vadovėlių, bendradarbiavo karinėje spaudoje. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1933) ir Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio (1936) ordinais. Mirė 1977 07 03 Los Andžele (JAV).

2018 01 21

85 metai, kai Šiauliuose gimė (1933) technikė technologė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Irena Rudzinskienė. 1944–1951 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1961 baigė Lietuvos lengvosios pramonės technikumą. Dirbdama Šiaulių pramonės įmonėse, 1978 įsijungė į kraštotyros veiklą. Lietuvos kraštotyros draugijos narė. Parengė per 350 kraštotyros darbų. Parašė pramonės įmonių metraščių, išnykusių kaimų, šeimų istorijų, sudarė genealoginių medžių. Panevėžio krašto istorinio palikimo rinkėja, tyrinėtoja ir skleidėja. Garbės kraštotyrininkė (1995), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2019).

2018 01 21

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1898) tapytojas, pedagogas, visuomenininkas Juozas Kaminskas. 1919 Panevėžio srities apsaugos bataliono savanoris. 1922 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1922–1923 lankė J. Zikaro dailės studiją Panevėžyje. 1924–1925 studijavo Romos karališkojoje aukštojoje architektūros mokykloje, 1925–1926 – Anžero dailiųjų amatų mokykloje. 1942–1944 Panevėžio berniukų gimnazijos piešimo mokytojas. Nuo 1944 gyveno Vokietijoje, 1956 išvyko į JAV. Parengė pirmąjį Lietuvoje fotografijos vadovėlį „Fotografas mėgėjas“. Mirė 1957 03 10 Čikagoje (JAV).

2018 01 24

40 metų, kai Panevėžyje gimė (1978) 100-tūkstantasis gyventojas.

2018 01 25

105 metai, kai Devynduoniuose (Kėdainių r.) gimė (1913) literatūros tyrinėtojas, filologijos m. dr. Jurgis Lebedys. 1931 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1937 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1937–1940 ir 1942–1944 Utenos gimnazijos mokytojas, 1940–1941 Skuodo gimnazijos direktorius. 1944–1946 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1946–1948 Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto bendradarbis. Nuo 1946 Vilniaus universiteto dėstytojas. Paskelbė straipsnių ir studijų apie lietuvių rašytojus, išleido monografijų. Mirė 1970 07 12 Ščiuryje (Molėtų r.).

2018 01 26

60 metų, kai Tiltagaliuose (Panevėžio r.) gimė (1958) politikė, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė Rasa Juknevičienė. 1976 baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1983 studijavo Kauno medicinos institute. 1983 dirbo Panevėžio centrinėje ligoninėje, 1984–1990 Pasvalio centrinės ligoninės pediatrė.  1996–2012 ir nuo 2016 LR Seimo narė. 2008–2012 Krašto apsaugos ministrė. Apdovanota LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2004), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2014).

2018 01 26

90 metų, kai Gergždelėse (Šiaulių r.) gimė (1928) pedagogas Juozas Truskauskas. 1948–1952 studijavo Kauno kūno kultūros institute. Dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, 1956–1960 dirbo Kuršėnų vidurinėje mokykloje. 1960–1962 Panevėžio pagalbinės mokyklos internato, 1960–1973 Panevėžio 1-os vidurinės mokyklos, 1973–1982 Sporto mokyklos-internato direktorius. Mirė 2001 01 13 Panevėžyje.

2018 01 27

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) keramikė Kristina Karkaitė-Mazūrienė. 1972 baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1975 dirbo M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje-internate Vilniuje. 1992–2012 dėstė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete. Nuo 1972 dalyvauja parodose. Sukūrė dekoratyvinių indų, skulptūrinės keramikos kompozicijų, objektų, instaliacijų.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.