2018 01 02

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) tapytojas, vitražistas Andrius Giedrimas. 1966–1972 studijavo LTSR valstybiniame dailės institute. Nuo 1977 dirba vien kūrybinį darbą tapybos ir vitražo srityse. Surengė personalinių parodų Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir kt. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

2018 01 02

75 metai, kai Miežiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1943) fizikas, technologijos m. habil. dr., prof. Alfonsas Grigonis. 1967 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1968  Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno technologijos universitetas) dėstytojas, 1992–2001 Fizikos katedros vedėjas. Paskelbė apie 70 mokslo darbų. 7 išradimų autorius.

2018 01 02

85 metai, kai pradėjo veikti (1933) Panevėžio muilo fabrikas.

2018 01 02

100 metų, kai Asiūkliuose (Marijampolės r.) gimė (1918) gydytojas, prozininkas, kultūros mecenatas Albinas Šmulkštys. 1943 baigė Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1944 emigravo į Vakarus. 1945–1948 Tiubingene studijavo medicinos mokslus. 1951 išvyko į JAV ir dirbo gydytoju. Nuo 1994 gyveno Panevėžyje. Jo iniciatyva Panevėžyje buvo įsteigta pirmoji privati šeimos klinika „Ab in cunabulis…“. Išleido istorinių pasakojimų knygą, 2 poezijos rinkinius, pasakų knygą vaikams. Mirė 2004 09 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.