2018 01 08

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1958) tapytojas Romualdas Petrauskas. 1981 įgijo laikrodininko-graverio specialybę. Gyvena Panevėžyje. Nuo 1985 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2000 Floridos miniatiūrų kūrėjų asociacijos (JAV) narys. Pelnė tarptautinių apdovanojimų.

2018 01 08

125 metai, kai Paliepiuose (Raseinių r.) gimė (1893) kunigas, visuomenės veikėjas Vincentas Mieleška. 1910–1915 mokėsi Mogiliovo dvasinėje seminarijoje, 1915–1918 Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1918 Panevėžio šv. Stanislovo bažnyčios vikaras ir „Saulės“ draugijos kursų tikybos mokytojas. Nuo 1919 Panevėžio lenkų gimnazijos kapelionas. 1920 Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, 1922–1923 Pirmojo LR Seimo ir 1923–1926 Antrojo LR Seimo atstovas. 1922–1946 ir 1956–1963 Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas. Dalyvavo katalikiškų organizacijų veikloje. Mirė 1963 03 05 Kaune.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.