2018 01 12

110 metų, kai Stanioniuose (Panevėžio r.) gimė (1908) rašytojas, redaktorius, leidėjas Kazimieras Barėnas (tikr. Barauskas). 1929 baigė Panevėžio gimnaziją, 1933 – Vytauto Didžiojo universitetą ir 1930–1943 dirbo šio universiteto administracijoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, dirbo laikraščių „Ateitis“, „Lietuviai“, „Nemuno aidas“ redakcijose. 1947 Vokietijoje ir Anglijoje kartu su kitais įsteigė laikraštį „Pašvaistė“. Nuo 1949 Lietuvių rašytojų draugijos narys. 1957–1973 ir 1979–1981 laikraščio „Europos lietuvis“, 1956–1967 „Darbininkų balsas“ redaktorius. 1957–1973 ir 1981 vadovavo leidyklai „Nidos knygų klubas“. 1964–1980 leido ir redagavo literatūros metraštį „Pradalgės“. Išleido novelių rinkinių, romanų, knygos „Britanijos lietuviai“ redaktorius. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997). Savo asmeninę biblioteką padovanojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. Mirė 2006 03 17 Londone.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.