2018 01 16

70 metų, kai Berčiūnuose (Panevėžio r.) gimė (1948) istorikas, humanitarinių m. dr., doc. Algis Povilas Kasperavičius. 1963 baigė Vilniaus technologinį technikumą. Dirbo Vilniaus ir Panevėžio stiklo fabrikuose. 1975 baigė Vilniaus universitetą, nuo 1976 šio universiteto dėstytojas. Istorijos vadovėlių rengėjas.

2018 01 16

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) literatūros tyrinėtoja, vertėja, filologijos m. dr., prof. Galina Baužytė-Čepinskienė. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1956–1994 Vilniaus universiteto dėstytoja. 1995–1999 Lietuvių PEN centro prezidentė. Paskelbė darbų apie Vakarų Europos ir JAV literatūrą, išvertė anglų, prancūzų, airių rašytojų kūrinių. Mirė 2019 07 19.

2018 01 16

135 metai, kai Utenoje gimė (1883) pedagogė, visuomenės veikėja Elena Laumenskaitė-Baronienė. 1906–1908 ir 1910–1911 studijavo Petrapilio Leshafto aukštuosiuose moterų kursuose, 1915–1917 – Petrapilio Bestuževo aukštuosiuose moterų kursuose. 1919–1926 Ukmergės gimnazijos mokytoja. Nuo 1926 J. Tumėno brandos kursų mokytoja, nuo 1929 Kaune Pažangiųjų moterų sąjungos Centro valdybos pirmininkė. 1940 apsigyveno Panevėžyje ir iki 1955 dirbo Panevėžio 1-oje ir 2-oje vidurinėse mokyklose. Bendradarbiavo spaudoje, geografijos vadovėlių autorė. Mirė 1969 08 21 Vilniuje.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.