2018 01 21

85 metai, kai Šiauliuose gimė (1933) technikė technologė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Irena Rudzinskienė. 1944–1951 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1961 baigė Lietuvos lengvosios pramonės technikumą. Dirbdama Šiaulių pramonės įmonėse, 1978 įsijungė į kraštotyros veiklą. Lietuvos kraštotyros draugijos narė. Parengė per 350 kraštotyros darbų. Parašė pramonės įmonių metraščių, išnykusių kaimų, šeimų istorijų, sudarė genealoginių medžių. Panevėžio krašto istorinio palikimo rinkėja, tyrinėtoja ir skleidėja. Garbės kraštotyrininkė (1995), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2019).

2018 01 21

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1898) tapytojas, pedagogas, visuomenininkas Juozas Kaminskas. 1919 Panevėžio srities apsaugos bataliono savanoris. 1922 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1922–1923 lankė J. Zikaro dailės studiją Panevėžyje. 1924–1925 studijavo Romos karališkojoje aukštojoje architektūros mokykloje, 1925–1926 – Anžero dailiųjų amatų mokykloje. 1942–1944 Panevėžio berniukų gimnazijos piešimo mokytojas. Nuo 1944 gyveno Vokietijoje, 1956 išvyko į JAV. Parengė pirmąjį Lietuvoje fotografijos vadovėlį „Fotografas mėgėjas“. Mirė 1957 03 10 Čikagoje (JAV).

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.