2018 01 26

60 metų, kai Tiltagaliuose (Panevėžio r.) gimė (1958) politikė, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė Rasa Juknevičienė. 1976 baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1983 studijavo Kauno medicinos institute. 1983 dirbo Panevėžio centrinėje ligoninėje, 1984–1990 Pasvalio centrinės ligoninės pediatrė.  1996–2012 ir nuo 2016 LR Seimo narė. 2008–2012 Krašto apsaugos ministrė. Apdovanota LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2004), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2014).

2018 01 26

90 metų, kai Gergždelėse (Šiaulių r.) gimė (1928) pedagogas Juozas Truskauskas. 1948–1952 studijavo Kauno kūno kultūros institute. Dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, 1956–1960 dirbo Kuršėnų vidurinėje mokykloje. 1960–1962 Panevėžio pagalbinės mokyklos internato, 1960–1973 Panevėžio 1-os vidurinės mokyklos, 1973–1982 Sporto mokyklos-internato direktorius. Mirė 2001 01 13 Panevėžyje.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.