2018 02 02

155 metai, kai prasidėjo (1863) Lenkijos-Lietuvos valstybės nacionalinio išsivadavimo sukilimo kovos Lietuvoje. Panevėžio apylinkėse veikė kunigo Antano Mackevičiaus, Zigmanto Sierakausko, Eliziejaus Liudkevičiaus, Antano Kripaičio vadovaujami sukilėlių būriai.

2018 02 03

80 metų, kai Pajuodžiukuose (Panevėžio r.) gimė (1938) inžinierius hidrotechnikas, technologijos m. dr., prof. Antanas Lukianas. 1955 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1960 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1961–1988 dirbo Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos institute. 1988–1997 Žemės ūkio ministerijos Mokslo valdybos viršininkas, Mokslo ir mokymo departamento direktorius. Nuo 1997 dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete. Kelių knygų apie drenažą bendraautoris, paskelbė per 140 mokslinių straipsnių, išradimo autorius.

2018 02 06

65 metai, kai Tumagalyje (Panevėžio r.) gimė (1953) ekonomistas, socialinių m. dr., doc., Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Stasys Kropas. Mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. 1977 baigė Vilniaus universitetą ir jame dėsto. 1992 LR Vyriausybės ministras be portfelio. 1992–2008 Lietuvos banko tarptautinio departamento direktorius, valdybos narys. Nuo 2008 Lietuvos bankų asociacijos prezidentas. Kelių knygų bankininkystės klausimais autorius ir bendraautoris, parengė mokomųjų priemonių ir vadovėlių.

2018 02 06

85 metai, kai Janioniuose (Panevėžio r.) gimė (1933) inžinierius elektrikas, technologijos m. dr., prof. Stanislovas Masiokas. Mokėsi Panevėžio 1-oje gimnazijoje. 1952–1957 studijavo Kauno politechnikos institute. 1957–2010 dirbo Kauno politechnikos institute (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas). Paskelbė per 150 mokslo darbų šviesos technikos ir aukštojo mokslo pedagogikos srityje, išleido vadovėlį studentams „Elektrotechnika“.

2018 02 06

135 metai, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1883) gydytojas, literatas Antanas Didžiulis. 1904–1905 Maskvos universitete studijavo istoriją ir filologiją, 1912–1914 Krokuvos universitete – mediciną. 1918–1941 ir 1950–1960 gyveno ir dirbo Panevėžyje. Įkūrė Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninę ir jai vadovavo. Nuo 1930 Panevėžio apskrities gydytojas. Nuo 1950 Panevėžio miesto sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas. Dirbo Panevėžio respublikinėje ligoninėje. Dalyvavo įvairių kultūros organizacijų veikloje. Paskelbė originalių ir verstų eilėraščių, straipsnių, atsiminimų. Mirė 1960 03 11 Panevėžyje.

2018 02 07

85 metai, kai Auriliškiuose (Pasvalio r.) gimė (1933) tapytojas, pedagogas Vladislovas Vaišvila. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1975 – Vilniaus dailės institutą. Nuo 1961 gyvena ir dirba Panevėžyje. Dirbo Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, vėliau – Panevėžio konservatorijos, Panevėžio kolegijos, V. Mikalausko menų mokyklos dėstytojas, suaugusiųjų dailės studijos „Paletė“ vadovas. Mirė 2021 09 13 Panevėžyje.

2018 02 07

125 metai, kai Bimbuose (Rokiškio r.) gimė (1893) gydytojas chirurgas Stanislovas Mačiulis. 1914–1919 studijavo Peterburgo karo medicinos akademijoje. Nuo 1925 dirbo gydytoju Smilgiuose. Nuo 1930 Panevėžio apskrities ligoninės direktorius ir Chirurgijos skyriaus vedėjas. Jo pastangomis pastatyta moderni Panevėžio apskrities ligoninė. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1929). Iš Panevėžio besitraukiančių bolševikų nužudytas 1941 06 26, palaidotas Panevėžyje.

2018 02 08

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1918) knygotyrininkas, bibliografas Nojus Feigelmanas. 1936–1940 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete, 1959 baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1945–1949 Vilniaus universiteto dėstytojas. 1950–1962 Vilniaus universiteto bibliotekos vyr. bibliografas, 1962–1967 Retų knygų ir rankraščių skyriaus, 1967–1991 Senų spaudinių skyriaus vedėjas. 1991 išvyko į Izraelį. Parengė keletą bibliografinių leidinių apie senąsias lietuviškas knygas, paskelbė straipsnių knygotyros temomis. Mirė 2002 09 07 Aškelone (Izraelis).

2018 02 09

145 metai, kai Kratiškiuose (Biržų r.) gimė (1873) pedagogas, gamtininkas, leksikografas Jonas Baronas. 1900 baigė Maskvos universitetą. 1906–1915 Liepojos komercijos mokyklos mokytojas. 1919 Panevėžio berniukų gimnazijos, 1919–1926 Ukmergės gimnazijos, 1928–1936 Kauno 3-čios gimnazijos direktorius. Parašė keletą gamtos mokslo vadovėlių mokykloms, kitos mokomosios literatūros. Mirė 1952 10 16 Vilniuje.

2018 02 11

75 metai, kai Kačiuškiuose (Radviliškio r.) gimė (1943) politikas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Julius Beinortas. 1965 baigė Kauno politechnikos institutą. 1967–1990 dirbo Panevėžio gamykloje „Ekranas“. 1992–2000 LR Seimo narys. 1996–2000 Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininkas. 2000–2002 dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, 2002–2008 – valstybinėje darbo inspekcijoje Panevėžyje. 1988–1989 vienas iš Sąjūdžio Panevėžio rėmimo grupės steigėjų, Sąjūdžio miesto tarybos narys. 2003–2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Rašė straipsnius politikos klausimais, knygų sudarytojas. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2018). Mirė 2019 02 13 Panevėžyje.

2018 02 15

125 metai, kai Paviluostoje (Latvija) gimė (1893) teisininkas, diplomatas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Bizauskas. 1913 baigė Kauno gimnaziją ir pradėjo studijuoti Maskvos universitete. 1917–1918 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, buvo miesto Valdybos narys. 1920–1922 Steigiamojo Seimo atstovas, LR Švietimo ministras. 1923–1930 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras JAV, Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje. 1939–1940 Ministro pirmininko pavaduotojas. Bendradarbiavo spaudoje, vertė grožinę literatūrą, parašė literatūros vadovėlį. 1941 06 26 bolševikų nužudytas Baltarusijoje.

2018 02 16

80 metų, kai Šlekiuose (Panevėžio r.) gimė (1938) agronomas, politinis ir visuomenės veikėjas Jeronimas Kraujelis. 1957 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1962 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969–1985 Žemės ūkio ministerijos Darbo užmokesčio, Planavimo ir ekonomikos valdybų viršininkas. 1992–2000 ir 2006–2016 Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius, prezidentas. 2000–2004 LR Seimo narys. 2001–2004 – LR žemės ūkio ministras. Mirė 2019 03 31 Vilniuje.

2018 02 16

100 metų, kai Vilniuje Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė (1918) Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Tarp šį dokumentą pasirašiusių Tarybos narių buvo ir trys Panevėžyje dirbę ir gyvenę asmenys – Kazimieras Bizauskas, Kazimieras Šaulys ir Alfonsas Petrulis.

2018 02 17

50 metų, kai Panevėžyje (Laisvės a. 5) atidarytas (1968) Panevėžio dramos teatro pastatas.

2018 02 17

70 metų, kai Skatikuose (Panevėžio r.) gimė (1948) matematikas, fizikos ir matematikos m. habil. dr., prof. Antanas Laurinčikas. 1966 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1971 – Vilniaus universitetą. Nuo 1974 Vilniaus universiteto, nuo 1996 ir Šiaulių universiteto dėstytojas. Lietuvos mokslo premijų laureatas (1994, 2014). Parengė tris mokomąsias knygas, daugiau kaip 330 mokslinių straipsnių.

2018 02 18

75 metai, kai Vabalninke gimė (1943) aktorė Danutė Vidugirytė. Nuo 1963, baigusi J. Miltinio vaidybos studiją, dirbo Panevėžio dramos teatre. Vaidino kine. Mirė 2004 01 14 Panevėžyje.

2018 02 18

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1923) kelių inžinierius, technikos m. dr., prof. Evaldas Palšaitis. Baigė Panevėžio gimnaziją. 1950 baigęs Kauno universitetą iki 1969 jame dėstė. 1969–1993 dirbo Vilniaus inžinieriniame statybos institute. Parašė 2 vadovėlius, parengė 2 žodynus, mokomųjų knygų bendraautoris, paskelbė daugiau nei 100 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

2018 02 20

90 metų, kai Lepariškiuose (Panevėžio r.) gimė (1928) fotografas Jonas Ambraška. Mokėsi Panevėžio amatų mokykloje. 1978–1988 dirbo „Panevėžio tiesos“ redakcijoje, nuo 1993 iki mirties – Panevėžio kraštotyros muziejuje. Daugelio grupinių fotografijos parodų ir konkursų Lietuvoje bei užsienyje dalyvis. Mirė 2002 08 31 Panevėžyje.

2018 02 21

70 metų, kai Adutiškyje (Švenčionių r.) gimė (1948) dailininkas Stanislovas Stasiūnas. 1973 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1973 gyvena Panevėžyje. Nuo 1991 dirba Panevėžio dailės mokykloje. Dirba grafikos, taikomosios grafikos, pastelės srityse, tapo.

2018 02 21

90 metų, kai Uliūnuose (Panevėžio r.) gimė (1928) poetas, vertėjas Simas Račiūnas. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1957–1962 Vilniaus universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą. Periodinėje spaudoje nuo 1950 skelbė eilėraščius, poezijos vertimus, parašė religinių giesmių. Mirė 1998 03 31 Vilniuje.

2018 02 23

90 metų, kai Spirakiuose (Panevėžio r.) gimė (1928) inžinierius mechanikas, socialinių m. dr., prof. Antanas Morkevičius. 1954 baigė Leningrado miškų technikos akademiją. 1948–1967 dirbo įvairiose Lietuvos medienos ir popieriaus pramonės įmonėse. 1967–2004 Vilniaus universiteto dėstytojas. 1993–2002 asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius. Išleido knygų, brošiūrų, mokymo priemonių, paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje.