2018 02 02

155 metai, kai prasidėjo (1863) Lenkijos-Lietuvos valstybės nacionalinio išsivadavimo sukilimo kovos Lietuvoje. Panevėžio apylinkėse veikė kunigo Antano Mackevičiaus, Zigmanto Sierakausko, Eliziejaus Liudkevičiaus, Antano Kripaičio vadovaujami sukilėlių būriai.