2018 04 04

70 metų, kai Ąžuolytėje (Panevėžio r.) gimė (1948) fizikas, fizikos m. habil. dr., prof. Arūnas Krotkus. 1966 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1970 – Vilniaus valstybinį universitetą. Nuo 1970 dirbo Puslaidininkių fizikos institute, 1992–2006 Vilniaus universiteto, 1992–1994 ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas. 1994–2004 Lietuvos mokslų akademijos narys. Šiuo metu vadovauja Fizinių ir technologijos mokslų centro Optoeletronikos skyriui. Daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių, daugiau kaip 25 išradimų autorius. Apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2003).

2018 04 04

75 metai, kai Raišaičiuose (Telšių r.) gimė (1943) tapytojas Klausutis Henrikas Beržanskis. 1967 baigė Valstybinį dailės institutą. Gyveno ir dirbo Panevėžyje. Nuo 1967 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrinių yra įsigiję Lietuvos muziejai, lietuvių ir užsienio kolekcininkai. Mirė 2001 05 03 Panevėžyje.

2018 04 05

85 metai, kai Jukiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1933) žurnalistas Vladas Kalvėnas. 1954–1958 studijavo Vilniaus universitete. 1982–1991 Panevėžio miesto laikraščio „Panevėžio tiesa“ (nuo 1990 „Panevėžio balsas“) vyriausias redaktorius. 1991 įkūrė ir ėmė redaguoti savaitraštį „Panevėžio savaitė“. 1992 šiam susijungus su laikraščiu „Aukštaitijos rytas“, vietoje jo įsteigto dienraščio „Panevėžio rytas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Rašė ekonomikos, savivaldos, socialinėmis temomis. Mirė 1994 05 04 Panevėžyje.

2018 04 07

150 metų, kai Pažvėriniuose (Panevėžio r.) gimė (1868) ekonomistas Alfonsas Moravskis. Studijavo Charkovo, Kazanės, Kijevo universitetuose, 1902 baigė Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą. Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų. 1922–1933 Lietuvos universiteto dėstytojas. Mirė 1941 03 15 Kaune.

2018 04 09

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1963) dramaturgas, poetas, vertėjas Alvydas Bausys. Studijavo Maskvos universitete ir Kinematografijos institute. Dirbo Vilniaus teatruose. Parašė pjesių, kino scenarijų, išleido eilėraščių rinkinį.

2018 04 09

60 metų, kai Šiauliuose gimė (1958) ekonomistė, politikė Gema Umbrasienė. 1980 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1987 dirbo ekonominį finansinį darbą Panevėžio miesto įmonėse ir įstaigose. 1990–1991 Panevėžio miesto merė, 2004–2008 Panevėžio apskrities viršininkė. 2008–2011 Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotoja. 2002–2006 ir nuo 2007 iki dabar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė.

2018 04 12

80 metų, kai Repšiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1938) inžinierius hidrotechnikas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Albertas Miškinis. 1954 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1958 – Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1970 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo įvairiose įmonėse Alytuje ir Utenoje, 1996 įsteigė individualią projektavimo įmonę.

2018 04 13

120 metų, kai Dunkirk (JAV) gimė (1898) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Kazys Pranckonis. Mokėsi Panevėžyje. 1919 stojo savanoriu į Panevėžio batalioną. Dalyvavo visuose pulko žygiuose ir kautynėse. Ilgą laiką tarnavo Ketvirtajame pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulke. Nuo 1957 gyveno JAV. Mirė 1971 05 12.

2018 04 14

95 metai, kai Palėvenėlėje (Kupiškio r.) gimė (1923) agronomas, biomedicinos m. dr. Pranas Gudelis. 1948 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1961 dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotyje. Mirė 1995 03 24 Panevėžyje.

2018 04 17

25 metai, kai Panevėžys ir Olandijos miestas Husas pasirašė (1993) draugystės ir bendradarbiavimo sutartį.

2018 04 23

100 metų, kai Simne (Alytaus r.) gimė (1918) dailininkas tapytojas Vytautas Kasiulis. 1933–1936 gyveno Panevėžyje, mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. Nuo 1937 mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941 baigęs Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, 1941–1944 jame dėstė. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 gyveno Freiburge, dėstė Dailės ir amatų mokykloje, 1947–1949 vadovavo piešimo klasei. Nuo 1948 gyveno Paryžiuje. Nutapė figūrinių kompozicijų, peizažų, natiurmortų, piešinių, pastelių, akvarelių, litografijų. Surengė individualių parodų. Mirė 1995 03 12 Paryžiuje (Prancūzija).

2018 04 24

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) tapytojas, skulptorius Jurgis Šapkus. 1948–1950 studijavo Freiburgo meno mokykloje, 1950 įstojo į Miuncheno vaizduojamojo meno akademiją, 1958 baigė Čikagos meno institutą. Nuo 1952 gyvena ir kuria JAV. Penki jo tapybos darbai saugomi Panevėžio kraštotyros muziejuje.

2018 04 26

70 metų, kai Plačeniškiuose (Kupiškio r.) gimė (1948) poetas Bronius Ribokas. Studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1971 ilgą laiką gyveno Panevėžyje, dirbo laikraščių redakcijose. Išleido du poezijos rinkinius, yra paskelbęs apsakymų, recenzijų, vertimų.

2018 04 28

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1958) triatlonininkas, treneris, politikas Vidmantas Urbonas. 1977 baigė Panevėžio 8-ąją vidurinę mokyklą, 2009 – Vilniaus pedagoginį universitetą. 1999–2003 dirbo Panevėžio sporto mokykloje „Aukštaitija“. 2000–2011 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Nuo 2000 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro treneris, nuo 2014 Panevėžio sporto vidurinės mokyklos sporto mokytojas. Pasaulio ultratriatlono čempionas ir rekordininkas. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1995), Panevėžio apskrities metų žmogus (2000), Lietuvos nusipelnęs treneris (2004), „Metų panevėžietis“ (2008). Parašė autobiografinę knygą.

2018 04 28

110 metų, kai Švaininkuose (Panevėžio r.) gimė (1908) vertėjas, tekstologas Dominykas Urbas. 1929 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1929–1930 dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje. 1942–1946 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. Išvertė rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių ir kitų tautų rašytojų kūrinių, paskelbė darbų vertimo, tekstologiniais klausimais. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1996). Mirė 1996 08 09 Vilniuje.

2018 04 29

100 metų, kai Darbutuose (Raseinių r.) gimė (1918) aktorius Stepas Kosmauskas. 1941 baigė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. Nuo 1941 iki mirties Panevėžio dramos teatro aktorius, 1965–1975 šio teatro direktorius, 1978–1984 Literatūrinio skyriaus vedėjas. Sukūrė daugiau kaip 90 vaidmenų teatre, Lietuvos ir kitų šalių kino filmuose. Mirė 1985 03 25 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas Kosmauskų šeimos rankraščių fondas.