2018 05 01

110 metų, kai Užkalniuose (Panevėžio r.) gimė (1908) kunigas Karolis Garuckas. Mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1935–1938 studijavo filosofiją Pulache prie Miuncheno, 1938–1942 – teologiją Valkenburge. Grįžęs į Lietuvą nuo 1942 dirbo kapelionu mokyklose, dėstė tikybą. Nuo 1945 Vilniaus vyskupijos bažnyčių klebonas. Vienas Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų. Garsėjo pamokslais, rekolekcijomis, rašė straipsnius. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (1999). Mirė 1979 04 06 Ceikiniuose (Ignalinos r.).

2018 05 03

100 metų, kai Varšaukoje (Panevėžio r.) gimė (1918) pedagogas, poetas, dramaturgas, prozininkas Stasys Šneideris (slap. Diemedis). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940 baigė Ukmergės mokytojų seminariją. 1940–1945 dirbo Įstricos, Karsakiškio pradžios mokyklose. 1946–1961 kalintas tremtyje. 1978 apsigyveno Subačiuje. Periodikoje paskelbė eilėraščių, apsakymų. Mirė 1987 05 05 Subačiuje (Kupiškio r.), palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2018 05 04

85 metai, kai Biržuose gimė (1933) aktorius, kino kritikas, scenaristas Eustachijus Aukštikalnis. 1953 baigė Panevėžio dramos studiją, 1966 – Kinematografijos institutą Maskvoje. 1951–1954 vaidino Panevėžio dramos teatre. Rašė scenarijus Lietuvos televizijos ir kino studijos dokumentiniams filmams. Mirė 2008 06 13 Vilniuje.

2018 05 08

55 metai, kai Panevėžyje įkurta (1963) optikos prietaisų gamykla. 1966 pavadinta Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykla. 1999 bankrutavo.

2018 05 11

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) poetė Kazimiera Gaidytė-Bulsienė (slap. Nerima Narutė). Nuo 1949 gyvena JAV. Išleido keletą eilėraščių rinkinių.

2018 05 12

60 metų, kai Telšiuose gimė (1958) futbolininkas, treneris Virginijus Liubšys. Mokėsi Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija). 1980 baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Didelę žaidėjo karjeros dalį praleido Panevėžio futbolo komandoje „Ekranas“. Panevėžio futbolo komandų „Ekranas“ ir „Panevėžys“, Vilniaus „Vėtros“, Marijampolės „Sūduvos“ treneris. Lietuvos čempionas (1985). „Metų panevėžietis“ (2004).

2018 05 12

65 metai, kai Alytuje gimė (1953) istorikas, pedagogas Algimantas Plitninkas. Studijavo Vilniaus universitete. Mokytojavo Panevėžyje. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Panevėžio skyriaus vienas įkūrėjų, Sąjūdžio Panevėžio tarybos narys. 1990 vadovavo Krašto apsaugos departamento Panevėžio zonai. Mirė 1996 04 08 Panevėžyje.

2018 05 12

115 metų, kai Laukminiškiuose (Kupiškio r.) gimė (1903) rašytojas, žurnalistas, poetas Petras Babickas. 1920–1923 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1923 studijavo Lietuvos universitete. 1926–1931 dirbo Kauno radiofone. 1933–1934 žurnalo „Foto mėgėjas“ redaktorius. 1936–1938 žurnalo „Mūsų Vilnius“ redaktorius. 1949 apsigyveno Rio de Žaneire. 1950–1965 Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje sekretorius, kultūros skyriaus vedėjas ir spaudos atašė. Išleido keletą poezijos rinkinių, apsakymų knygą, kūrinių vaikams, kelionių apybraižų. Mirė 1991 08 27 Rio de Žaneire (Brazilija).

2018 05 13

105 metai, kai Geležiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas, teologijos m. dr. Antanas Juška. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1940 baigė teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1948 gyveno JAV. Aktyvus įvairių išeivijos visuomeninių organizacijų narys, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1979 01 23 Čikagoje (JAV).

2018 05 15

75 metai, kai Eimuliškyje (Panevėžio r.) gimė (1943) teisininkas, teisės m. dr., doc. Zenonas Namavičius. 1967 baigė Vilniaus valstybinį universitetą. 1959–1962 dirbo įvairiose Panevėžio įmonėse. 1993–1999 Lietuvos ambasadorius Vokietijoje, 2000–2002 Lietuvos ambasadorius Rusijoje, Armėnijoje. 2002–2011 LR Konstitucinio teismo teisėjas. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2003). Parašė 4 knygas.

2018 05 15

155 metai, kai Juodžiuose (Kelmės r.) gimė (1863) Lietuvos žydų politikas, advokatas Naftalis Fridmanas. 1887 baigė Sankt Peterburgo universitetą. 1888–1907 dirbo advokatu Panevėžyje. Aktyviai dalyvavo Panevėžio miesto dūmos bei žydų draugijų veikloje. Iki 1904 buvo Panevėžio miesto valdybos narys. Nuo 1920 Steigiamojo Seimo atstovas. Mirė 1921 05 05 Berlyne (Vokietija), palaidotas Panevėžyje.

2018 05 17

90 metų, kai Kuršiuose (Panevėžio r.) gimė (1928) mokytojas, lituanistas, poetas, politinis kalinys Povilas Pečeliūnas. 1949–1952 studijavo Vilniaus universitete. 1952–1979 mokytojavo Skuode, Vilniuje. Nuo 1972 aktyviai rėmė pogrindinės periodinės savilaidos leidybą. Lietuvos politinių kalinių gelbėjimo komiteto pirmininkas. Rašė eilėraščius, romanus, apsakymus, filosofinius apmąstymus, publicistiką. Po mirties išleista jo poezijos knyga. Mirė 1990 02 23 Vilniuje.

2018 05 21

140 metų, kai Jusėnuose (Pasvalio r.) gimė (1878) inžinierius statybininkas, prof. Jonas Šimoliūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1909 baigė Rygos politechnikos institutą. 1918 vadovavo Susisiekimo ministerijai. 1922–1944 dirbo Lietuvos universitete. Nuo 1950 gyveno JAV. 1949–1960 vadovavo Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai. Išleido knygų apie statybą ir Lietuvos uostus. Mirė 1965 02 11 Čikagoje (JAV).

2018 05 23

105 metai, kai Užunevėžyje (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas, visuomenininkas, teologijos m. dr. Titas Narbutas. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. 1937–1944 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1941 kapelionas Panevėžio vyskupijoje. 1950 atvykęs į JAV, ėjo vikaro, kapeliono pareigas įvairiose parapijose. Bendradarbiavo spaudoje, išleido keletą knygų. Mirė 1972 05 19 Deitone (JAV).

2018 05 27

80 metų, kai Alėjuose (Raseinių r.) gimė (1938) aktorė Eleonora Matulaitė. 1957–1961 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją, nuo 1961 vaidina šiame teatre. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Suvaidino per 80 vaidmenų. Parengė literatūrinių kompozicijų, parašė pjesių ir režisavo spektaklių vaikams.

2018 05 30

65 metai, kai Vilniuje gimė (1953) režisierius, politikas Julius Dautartas. 1977 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1978–1983 studijavo Maskvos Lunačiarskio teatro meno institute. 1983–1988 Panevėžio dramos teatro režisierius. 1992 įkūrė Panevėžio vaikų dramos teatrą „Menas“, jo vadovas ir režisierius. 2000–2004 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. 2004–2012 LR Seimo narys. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1997).

2018 05 30

70 metų, kai Daukniūnuose (Pasvalio r.) gimė (1948) pedagogas, politikas Petras Luomanas. 1980 baigė Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą, 2004 – Vilniaus pedagoginį universitetą. 1983–1997 Panevėžio J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos teorinių disciplinų dėstytojas. 1997–2008 Panevėžio konservatorijos dėstytojas. 2008–2012 LR Seimo narys. 1995–2008 ir nuo 2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys.

2018 05 31

115 metų, kai Panevėžyje gimė (1903) smuikininkas, pedagogas, choro dirigentas Jonas Motiekaitis. 1919–1923 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1924–1930 – Klaipėdos muzikos mokykloje. 1931–1935 dirbo Raseinių gimnazijoje, 1935–1945 – Ukmergės gimnazijoje. 1945–1963 dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, nuo 1946 iki mirties – Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas (1980). Aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikų draugijos veikloje, buvo respublikinių dainų švenčių konsultantas ir dirigentas. Išleido liaudies dainų rinkinį. Mirė 1982 03 17 Vilniuje.