2018 06 06

60 metų, kai Sujetichos k. (Rusija) gimė (1958) aplinkos inžinierius Valdemaras Jakštas. 1988 baigė Kauno politechnikos institutą, 1997 – Vilniaus Gedimino technikos universitetą. 2000–2002 Panevėžio miesto savivaldybės meras. 2000–2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius.

2018 06 06

65 metai, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1953) mechanikos inžinierius, technologijos m. dr., doc. Vilius Bartulis. 1976 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir jame (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) dirba. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, išradimų autorius, parašė šešias mokomąsias knygas.

2018 06 06

80 metų, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) vyskupas Jonas Kauneckas. 1954–1958 mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, studijavo Vilniaus universitete, 1972 priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Nuo 2000 Telšių vyskupas augziliaras. 2002–2013 Panevėžio vyskupijos vyskupas. Nuo 2013 Panevėžio vyskupas emeritas. Bendradarbiavo leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2014), Panevėžio rajono garbės pilietis (2018).

2018 birželis

40 metų, kai įkurta (1978) Panevėžio autoremonto gamykla. Likviduota 1998.