2018 07 03

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1933) hidrologas, geografijos m. dr., doc. Antanas Barisas. 1945 baigė Panevėžio 1-ąją pradinę mokyklą, 1952 – Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1957 – Leningrado hidrometeorologijos institutą. Nuo 1960 dirbo Vilniaus universitete. Kelių knygų bendraautoris, parašė daugiau nei 50 mokslinių straipsnių. Mirė 1986 10 15 Vilniuje.

2018 07 05

140 metų, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1878) medikė, vertėja, visuomenės veikėja Ona Didžiulytė-Sketerienė. 1900 baigė Tartu akušerių kursus, 1916 – Maskvos medicinos seserų ir felčerių kursus. 1922–1924 dirbo Panevėžio ligoninėje. Rinko tautosaką, parašė eilėraščių, išvertė iš lenkų kalbos prozos ir mokslo populiariųjų darbų. Mirė 1960 09 07 Antaviliuose (Vilniaus r.).

2018 07 07

85 metai, kai vienkiemyje prie Naujamiesčio (Panevėžio r.) gimė (1933) kalbininkė lituanistė, filologijos m. dr., doc. Jadvyga Kareckaitė-Statkevičienė. 1952 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1957 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1958–1999 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Paskelbė mokslinių straipsnių, parengė mokomųjų knygų studentams. Kelių kalbotyros leidinių bendraautorė.

2018 07 13

45 metai, kai pradėtas leisti (1973) Panevėžio parodomojo statybos tresto savaitraštis „Statybininkas“ (red. G. Kazlauskaitė). Leistas iki 1992.

2018 07 13

95 metai, kai Kaune gimė (1923) geografas, geologas, gamtos m. habil. dr., prof. Vytautas Gudelis. 1933–1941 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1947 baigė Vilniaus universitetą ir 1947–1957 dėstė universiteto Geologijos katedroje. 1951 priimtas į Lietuvos mokslų akademijos Geografijos-geologijos institutą. 700 mokslinių publikacijų, 14 monografijų, 3 terminų žodynų autorius. Mirė 2007 07 17 Vilniuje.

2018 07 14

90 metų, kai Nina Fridmanienė savo namuose Panevėžyje, Respublikos g. atidarė (1928) kino teatrą „Sirena“, 1939 pavadintą „Garso“ vardu. 1968 senojo teatro vietoje duris atvėrė naujas kino teatras „Garsas“.

2018 07 15

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1943) grafikė Joana Danutė Plikionytė-Bružienė. 1968 baigė Valstybinį dailės institutą. Nuo 1970 dirbo Lietuvos kino studijoje. Nuo 1971 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dirba grafikos, plakato bei knygų iliustravimo srityse.

2018 07 17

55 metai, kai Rokiškio r. gimė (1963) keramikas Eugenijus Čibinskas. 1982 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą. Nuo 1985 dalyvauja parodose, simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gyvena ir kuria Panevėžyje.

2018 07 19

155 metai, kai Kaukėnuose (Raseinių apskr.) gimė (1863) knygnešys, daraktorius Vincas Kazanauskas. 1884 pradėjo platinti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Nuo 1885 Garšvių knygnešių draugijos narys. Knygas platino Ramygalos, Vadoklių, Raguvos, Troškūnų ir kitose parapijose. Mirė 1930 12 30 Kaukėnuose.

2018 07 21

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1953) gydytojas pediatras, biomedicinos m. dr., doc. Vytautas Bačiulis. 1971 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą. 1977 baigęs Vilniaus universitetą jame dėstė. Paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių publikacijų. Mirė 2005 01 24 Vilniuje.

2018 07 24

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1933) choro dirigentas, muzikologas, pedagogas, humanitarinių m. dr., prof. Karolis Rimtautas Kašponis. 1956 baigė Vilniaus universitetą, 1962 – Lietuvos konservatoriją. 1956–1959 mokytojavo Ukmergės vaikų muzikos mokykloje, 1959–1965 – Vilniaus vaikų muzikos mokykloje, M. K. Čiurlionio meno mokykloje, J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume. 1965–1996 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje. Vadovavo mėgėjų chorams ir ansambliams. Sukūrė choro dainų, harmonizavo liaudies dainų. Knygų, vadovėlių autorius.

2018 07 24

150 metų, kai Daukniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1868) gydytojas Kazimieras Sliekas. 1887 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1893 – Kijevo universitetą. Nuo 1907 gyveno ir dirbo Panevėžyje. 1918–1923 Panevėžio apskrities gydytojas. Aktyviai rėmė miesto kultūrinį gyvenimą, talkino Panevėžyje įkuriant draugiją „Aidas“ ir lietuvių klubą „Vienybė“. Mirė 1929 12 16 Panevėžyje.

2018 07 26

65 metai, kai Užunevėžiuose (Panevėžio r.) gimė (1953) poetas, žurnalistas, fotografas Antanas Stanevičius. 1970 baigė Raguvos vidurinę mokyklą, 1975 – Vilniaus universitetą. 1974–1983 laikraščio „Tiesa“, 1983–1986 savaitraščio „Literatūra ir menas“ korespondentas. 1986–2002 dienraščio „Tarybinė Klaipėda“ ir „Klaipėda“ vyriausiasis redaktorius. Nuo 2002 UAB „Eglės leidykla“ direktorius ir redaktorius. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Išleido du poezijos rinkinius.

2018 07 28

80 metų, kai Klaipėdoje gimė (1938) gydytojas, visuomenininkas Alfonsas Žobakas. Ilgametis Panevėžio miesto Visuomenės sveikatos centro vadovas, kardelių selekcininkas. Nuo 2009 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje rengia kardelių parodas. „Metų panevėžietis“ (2014).

2018 07 28

30 metų, kai įkurta (1988) Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Panevėžio grupė.