2018 08 04

60 metų, kai Mikabaliuose (Lazdijų r.) gimė (1958) pedagogė Lionė Lapinskienė. 1976–1979 Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, 1986–1991 lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1979 gyvena Panevėžyje. 1987–2014 dirbo Panevėžio 13-oje (nuo 1995 M. Karkos) vidurinėje mokykloje, 1998–2002 – Panevėžio pedagogų švietimo centre. Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė. „Metų panevėžietė“ (2005), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2015). Sudarė ir išleido knygų, per 100 mokslinių, metodinių straipsnių autorė.

2018 08 04

145 metai, kai Kateliškiuose (Biržų r.) gimė (1873) kunigas, visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis. 1894 baigė Panevėžio gimnaziją ir įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1917 rugsėjo 18–22 dalyvavo Vilniaus konferencijoje ir buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1928 06 28 Musninkuose (Širvintų r.).

2018 08 04

435 metai, kai Naujamiesčio dvaro (Upytės pav.) nuostatuose jo savininkas Eustachijus Valavičius paskelbė (1583) privalomą Naujamiesčio vaikų mokymą.

2018 08 05

25 metai, kai Panevėžyje įsteigta (1993) Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla.

2018 08 05

265 metai, kai Migonyse (Kupiškio r.) gimė (1753) architektas, prof. Laurynas Gucevičius. 1768–1773 mokėsi Panevėžio pijorų mokykloje. 1773–1775 studijavo Vilniaus universitete, 1776–1777 Romoje. 1793–1794 ir 1797–1798 dėstė Vilniaus universitete. Brandžiausias projektas – Vilniaus katedros rekonstrukcija. Mirė 1798 12 10 Vilniuje.

2018 08 06

140 metų, kai Ukmergės r. gimė (1878) kunigas, visuomenininkas Jonas Maciejauskas. 1895–1899 studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje. 1913–1928 Šv. Stanislovo parapijos Panevėžyje klebonas. 1923–1928 Panevėžio dekanas, nuo 1929 Panevėžio kapitulos prelatas ir sinodinis teisėjas. 1918 buvo vienas iš Panevėžio savivaldybės kūrėjų, ilgametis miesto tarybos narys. Rūpinosi Panevėžio katedros statyba. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1938 04 01 Kaune.

2018 08 07

70 metų, kai Klaibūnuose (Anykščių r.) gimė (1948) dailininkas Povilas Šiaučiūnas. 1967–1971 mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume. 1978 baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakulteto Dailės skyrių. Nuo 1978 gyvena Panevėžyje. 1978–1988 dirbo Panevėžio miesto valdyboje vyr. dailininku. Nuo 1994 Panevėžio kurčiųjų mokyklos dailės mokytojas. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba grafikos, interjero apipavidalinimo srityse. Sukūręs per 1000 ekslibrisų. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2018 08 10

110 metų, kai Tomske (Rusija) gimė (1908) teisininkas, pedagogas, bibliografas, prof. Vytautas Jurgutis. 1929 baigė Panevėžio gimnaziją. 1923–1933 studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1934–1935 – Briuselio ir 1935 – Graco universitetuose. 1935–1944 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. Nuo 1957 Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotojas, vyriausiasis bibliografas. Bendradarbiavo spaudoje, išvertė grožinės ir mokslinės literatūros kūrinių. Mirė 1993 08 14 Vilniuje.

2018 08 11

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1953) baidarininkas, treneris Petras Šiurskas. 1971 baigė Geležių (Panevėžio r.) vidurinę mokyklą. 1982–1983 Kūno kultūros ir sporto departamento baidarių irklavimo vyriausiasis treneris. 1985–2007 Pakruojo miškų urėdijos eigulys, 2007–2009 bendrovės „Meldas“ direktorius. Nuo 1982 gyvena Puziniškyje (Panevėžio r.), buvo rašytojos, pedagogės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinio muziejaus prižiūrėtoju. Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas Sofijoje (Bulgarija) pasaulio čempionas (1977). SSRS tarptautinės klasės sporto meistras (1973). Apdovanotas LR Kūno kultūros ir sporto departamento bronzos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2003).

2018 08 23

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1968) istorikė, humanitarinių m. dr., prof. Raimonda Ragauskienė. 1991 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1994 dirba Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje. Nuo 2000 dėsto Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. Lietuvos edukologijos universitetas). Knygų autorė, bendraautorė, paskelbė apie 60 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

2018 08 23

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) teatro režisierius Saulius Varnas. 1970 baigė J. Miltinio vaidybos studiją, 1973 – Kauno politechnikos institutą, 1978 – Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą, 1976 – Aukštuosius užsienio kalbų kursus Leningrade. Iki 1973 Panevėžio dramos teatro aktorius, 1989–1990 šio teatro režisierius, 1992–1997 – vadovas. 1990–1992 Panevėžio miesto vicemeras.

2018 08 23

95 metai, kai savo veiklą pradėjo (1923) Panevėžio esperantininkai.

2018 08 26

55 metai, kai įkurta (1963) Panevėžio šilumos tinklų įmonė. 1997 įmonė tapo specialios paskirties AB „Panevėžio šilumos tinklai“. 2002 pakeitė pavadinimą ir šiuo metu vadinasi AB „Panevėžio energija“.

2018 08 27

90 metų, kai Antanavoje (Panevėžio r.) gimė (1928) miškų ūkio inžinierius, biomedicinos m. habil. dr., prof. Vaidotas Antanaitis. 1935–1940 mokėsi Panevėžio 1-oje pradinėje mokykloje. 1947–1949 studijavo Vilniaus universitete, 1952 baigė Leningrado miškų technikos akademiją. 1959–1989 ir 1993–1994 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1990–1992 LR miškų ūkio ministras. 1992–1993 Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (2000). Paskelbė apie 400 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

2018 08 27

135 metai, kai Skrebotiškyje (Pasvalio r.) gimė (1883) karininkas, pulkininkas Vincas Geiga. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1910 baigė Vladimiro karo mokyklą. Dirbo gimnastikos mokytoju Panevėžio gimnazijoje. Dalyvavo mūšyje vaduojant Panevėžį iš bolševikų, vadovavo I artilerijos pulkui, 1923–1926 dislokuotam Panevėžyje. Mirė 1945 Vaivaduose (Panevėžio r.).

2018 08 31

15 metų, kai Panevėžyje, Senamiesčio g. atidengtas (2003) paminklas Panevėžio miesto įkūrimo 500 m. sukakčiai. Autorius – V. Puronas.