2018 08 27

90 metų, kai Antanavoje (Panevėžio r.) gimė (1928) miškų ūkio inžinierius, biomedicinos m. habil. dr., prof. Vaidotas Antanaitis. 1935–1940 mokėsi Panevėžio 1-oje pradinėje mokykloje. 1947–1949 studijavo Vilniaus universitete, 1952 baigė Leningrado miškų technikos akademiją. 1959–1989 ir 1993–1994 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1990–1992 LR miškų ūkio ministras. 1992–1993 Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (2000). Paskelbė apie 400 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

2018 08 27

135 metai, kai Skrebotiškyje (Pasvalio r.) gimė (1883) karininkas, pulkininkas Vincas Geiga. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1910 baigė Vladimiro karo mokyklą. Dirbo gimnastikos mokytoju Panevėžio gimnazijoje. Dalyvavo mūšyje vaduojant Panevėžį iš bolševikų, vadovavo I artilerijos pulkui, 1923–1926 dislokuotam Panevėžyje. Mirė 1945 Vaivaduose (Panevėžio r.).