2018 09 01

25 metai, kai atidaryta (1993) Panevėžio 20-oji vidurinė mokykla. 1998 mokykla pavadinta „Šaltinio“ vardu. 2013 mokykla tapo progimnazija.

2018 09 01

35 metai, kai įsteigta (1983) Panevėžio statybininkų mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

2018 09 01

40 metų, kai atidaryta (1978) Panevėžio 13-oji vidurinė mokykla. 1995 mokyklai suteiktas Mykolo Karkos vardas. 2009 mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

2018 09 01

45 metai, kai atidaryta (1973) Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla. 2001 mokykla reorganizuota į pagrindinę ir vadinama Panevėžio Skaistakalnio pagrindine mokykla.

2018 09 01

90 metų, kai Panevėžyje įvestas (1928) privalomas pradinis mokslas.

2018 09 01

145 metai, kai Linkaučiuose (Panevėžio r.) gimė (1873) spaudos darbuotoja, visuomenės veikėja Felicija Bortkevičienė. 1890 baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją. Studijavo Varšuvoje, privačiuose Moravskos moterų kursuose istoriją ir prancūzų kalbą. Nuo 1906 laikraščių „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuvos žinios“ leidėja. 1920–1922 Steigiamojo Seimo narė. 1921–1931 AB „Varpas“ direktorė, 1931–1932 žurnalo „Varpas“ redaktorė. 1922–1936 „Lietuvos žinių“ atsakingoji redaktorė. Mirė 1945 10 21 Kaune.

2018 09 02

125 metai, kai Laibiškiuose (Kupiškio r.) gimė (1893) Lietuvos kariuomenės generolas Stasys Pundzevičius. 1913 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo Kijevo komercijos institute, Orenburgo karo mokykloje, 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1923–1925 mokėsi Čekoslovakijos karo akademijoje. 1919–1940 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo įvairių divizijų viršininkas. Nuo 1935 Pirmosios pėstininkų divizijos vadas ir Panevėžio įgulos viršininkas. Vienas 1941 sukilimo organizatorių ir vadų. 1941 paskirtas Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadu. Po karo gyveno JAV. Apdovanotas Vyčio kryžiaus (1919), DLK Gedimino 2-ojo laipsnio (1929) ir Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio (1932) ordinais. Mirė 1980 10 20 Niujorke (JAV).

2018 09 03

20 metų, kai Panevėžyje ant Juozo Miltinio dramos teatro sienos atidengtas (1998) bareljefas režisieriui Juozui Miltiniui. Autorius – A. Vytėnas.

2018 09 05

20 metų, kai Panevėžyje Sukilėlių aikštėje atidengtas (1998) paminklas 1863 sukilimo dalyviams. Autorius – J. Lebednykas.

2018 09 05

80 metų, kai Kaune gimė (1938) kompozitorius, pedagogas, doc. Teisutis Makačinas. 1947–1950 gyveno Panevėžyje, mokėsi vaikų muzikos mokykloje. 1961 baigė Lietuvos konservatoriją ir 1961–1967 joje dėstė. Nuo 1959 Vilniaus konservatorijos dėstytojas, 1973–2001 muzikos teorijos ir kompozicijos skyriaus vedėjas. Nuo 1985 Lietuvos konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija) dėstytojas. Sukūrė simfonijų, kamerinės muzikos kūrinių, dainų. Parengė polifonijos teorijos metodikos darbų.

2018 09 06

15 metų, kai Panevėžyje miesto 500 metų jubiliejaus proga atidengtas (2003) paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui – Panevėžio įkūrėjui.

2018 09 06

80 metų, kai Pušalote (Pasvalio r.) gimė (1938) žurnalistė, visuomenės veikėja Nijolė Angelė Baužytė. 1943–1947 mokėsi Panevėžio pradžios mokykloje, 1947–1954 – Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje, 1953–1955 – Panevėžio teatro studijoje. 1960 baigė Vilniaus universitetą ir pradėjo dirbti Lietuvos RTV. Panevėžiečių klubo „Nevėžis“ valdybos narė. Apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2004), Vyriausybės kultūros ir meno premija (2012).

2018 09 07

515 metų, kai įkurtas (1503) Panevėžio miestas. Pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose – kunigaikščio Aleksandro dovanojimo rašte Ramygalos klebonui.

2018 09 09

135 metai, kai Oreliuose (Panevėžio r.) gimė (1883) mokytojas Mykolas Antanaitis. Mokėsi Krekenavos pradinėje mokykloje. 1911 baigė „Saulės“ kursus ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo specialybę. Jo pastangomis 1918 atidarytos mokyklos Ramygaloje ir Krekenavoje, kuriose ir direktoriavo, baigta Orelių mokyklos statyba. Mirė 1965 12 19, palaidotas Krekenavoje (Panevėžio r.).

2018 09 10

75 metai, kai Vanagiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1943) grafikė Ona Šimaitytė-Račkauskienė. 1972 baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą. Nuo 1980 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dirbo lakštinės, taikomosios grafikos, ekslibrio, kino reklamos srityse. Mirė 2014 11 28, palaidota Agluonėnuose (Klaipėdos r.). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

2018 09 12

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1968) grafikas, tapytojas, pedagogas Tomas Rudokas. 1975–1986 mokėsi Panevėžio J. Balčikonio vidurinėje mokykloje. 1986–1993 studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 1994 Paįstrio J. Zikaro vidurinės mokyklos mokytojas. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 2003 Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas ir galerijos „Galerija XX“ vadovas. Nuo 2016 Panevėžio m. Kultūros ir meno tarybos pirmininkas. Rengia personalines savo kūrybos parodas, dalyvauja grupinėse parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje.

2018 09 13

115 metų, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) operos solistė, pedagogė Stasė Dievaitytė-Skačkauskienė. 1927–1932 mokėsi Paryžiuje. Dėstė dainavimą Panevėžio muzikos mokykloje, mokė dainuoti „Ekrano“ gamyklos dainų ir šokių ansamblio dainininkus. Prisidėjo rengiant Panevėžio operetės pastatymus. Mirė 1970 11 06 Panevėžyje.

2018 09 13

25 metai, kai Panevėžyje vyko (1993) I tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Lagaminas“.

2018 09 14

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1968) skulptorius Kęstutis Krasauskas. 1987 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1996 – Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1987 dalyvauja parodose ir skulptorių pleneruose. Nuo 2004 Pasvalio dailininkų klubo „Rats“ narys. Sukūrė daugiau kaip 250 monumentalių eksterjero ir interjero skulptūrų.

2018 09 14

95 metai, kai Piniavoje (Panevėžio r.) gimė (1923) skulptorė Ieva Pocienė-Sakalauskaitė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Iki 1943 studijavo  Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1951 gyveno Australijoje. 1962 baigė Australijos  meno mokyklą ir joje dėstė. Nuo 1962 dalyvavo parodose Australijoje ir kitose šalyse. Mirė 2010 08 04 Adelaidėje (Australija).

2018 09 15

25 metai, kai Panevėžyje įkurta (1993) Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus galerija „Galerija XX“.

2018 09 15

105 metai, kai Aukštadvario dvare (Panevėžio r.) gimė (1913) inžinierius hidrotechnikas, technologijos m. dr., prof. Bronius Petrulis. 1931 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1940–1946 studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir nuo 1944 jame dėstė. 1950–1992 dėstė Kauno politechnikos institute. Su bendraautoriais parengė ir išleido 3 vadovėlius, spaudoje paskelbė keliasdešimt mokslinių straipsnių. Mirė 1992 06 30 Kaune.

2018 09 16

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1963) muzikantas, dainininkas, prodiuseris Saulius Urbonavičius (Samas). 1981 baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Lietuviškojo pankroko pradininkas. 1987 įkūrė roko grupę „Bix“. Prodiusuoja televizijos projektus.

2018 09 18

145 metai, kai Rinkūnuose (Pasvalio r.) gimė (1873) arkivyskupas metropolitas, vertėjas Juozapas Jonas Skvireckas. 1885–1892 mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, 1892–1896 – Žemaičių kunigų seminarijoje, vėliau baigė Peterburgo dvasinę akademiją. 1919 Kauno katedroje konsekruotas vyskupu. Išvertė į lietuvių kalbą Šventąjį Raštą. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Austrijoje. Mirė 1959 12 03 Zamse (Austrija).

2018 09 19

75 metai, kai Panevėžyje atidengtas (1943) paminklas 1941 06 26 bolševikų nužudytiems gydytojams Antanui Gudoniui, Stanislovui Mačiuliui, Juozui Žemguliui ir Zinaidai Kanevičienei (skulpt. B. Bučas). Atstatytas 1988 11 01.

2018 09 20

125 metai, kai Palaukiuose (Kupiškio r.) gimė (1893) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Tomas Vidugiris. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 tapo Panevėžio bataliono savanoriu. Ilgą laiką tarnavo Ketvirtajame pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulke. 1941 – Panevėžio apskrities viršininkas, vėliau – Panevėžio burmistras. Nuo 1948 gyveno Anglijoje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1-ojo (1919), DLK Gedimino 3-ojo (1939) ir 4-ojo (1928) laipsnio ordinais, Nepriklausomybės medaliu (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2008). Mirė 1979 04 27 Londone (Didžioji Britanija).

2018 09 23

25 metai, kai Panevėžyje Klaipėdos ir Krekenavos gatvių sankryžoje atidengtas (1993) paminklas žydų holokaustui atminti „Geto vartai“.

2018 09 23

85 metai, kai Bikavėnuose (Šilutės r.) gimė (1933) lakūnas, aviakonstruktorius, politikas Vladas Kensgaila. 1967–1969 mokėsi Kalugos centrinėje aviacijos mokykloje. Nuo 1981 gyvena Panevėžyje. Dirbo Panevėžio aeroklube. Sukonstravo keletą lėktuvų modelių, tarp jų ir S. Dariaus ir S. Girėno „Lituanica“ kopiją. 2000–2011 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Aviacijos sporto meistras. Apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu (1993). Panevėžio miesto garbės pilietis (2013).

2018 09 23

115 metų, kai Dūbliškiuose (Kupiškio r.) gimė (1903) pedagogas, filosofijos ir pedagogikos m. habil. dr., prof. Jonas Laužikas. 1920–1923 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924–1929 studijavo Lietuvos universitete. 1931 Kaune įkūrė pirmąją Lietuvoje pagalbinę mokyklą. 1944–1959 dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, 1958–1980 – Pedagogikos mokslinio tyrimo institute. Parašė monografijų mokymo proceso temomis. Mirė 1980 12 10 Vilniuje.

2018 09 24

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1958) rankininkė Sigita Mažeikaitė-Strečen. 1981 baigė Vilniaus universitetą. 1977 tapo pasaulio jaunimo, 1978 – pasaulio vicečempione, 1980 – olimpinių žaidynių ir 1982 – pasaulio čempione. Nuo 1989 gyvena Vokietijoje.

2018 09 24

150 metų, kai Teresdvaryje (Panevėžio r.) gimė (1868) kunigas, knygnešys, kraštotyrininkas Antanas Pauliukas. 1886–1890 studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Spaudos draudimo metais gabeno lietuvišką spaudą ir platino ją Aukštaitijoje. Spausdino publikacijas „Panevėžio balse“. Rašė kraštotyrinį dienoraštį, kuris saugomas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Mirė 1941 04 18 Teresdvaryje.

2018 09 26

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) gydytoja akušerė ginekologė, biomedicinos m. dr., doc. Gražina Stanislava Drąsutienė. 1972 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1974 Vilniaus universiteto dėstytoja. Nuo 1994 Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos ir Perinatologijos centro vadovė. Nuo 2013 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Akušerijos ir ginekologijos centro direktorė. Apdovanota DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (2000). Knygų autorė, bendraautorė ir sudarytoja.

2018 09 29

120 metų, kai Kapinės k. (Panevėžio r.) gimė (1898) architektas, doc. Stasys Kudokas. 1916 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1916–1918 – Sankt Peterburgo civilinių inžinierių institutą. 1919 tarnavo savanoriu Panevėžio batalione. 1924–1930 studijavo Romos karališkoje aukštojoje architektūros mokykloje. 1930–1944 Kauno miesto savivaldybės architektas. 1934–1943 dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, 1938–1943 – Vytauto Didžiojo universitete. 1949 apsigyveno JAV. Lietuvoje pasižymėjo kaip mokyklų ir kulto pastatų architektas. Mirė 1988 10 06 Los Andžele (JAV).

2018 09 30

125 metai, kai Latvygaloje (Biržų r.) gimė (1893) pedagogas Jonas Janulionis. 1915 baigęs Rygos gimnaziją, studijavo Petrogrado Miškų institute. 1924–1941 – Panevėžio berniukų gimnazijos matematikos mokytojas. 1944–1959 – Panevėžio 1-os vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 1961 09 04 Panevėžyje.