2018 10 01

50 metų, kai įsteigta (1968) Panevėžio vakarinė dailės mokykla.

2018 10 05

115 metų, kai Roduose (Panevėžio r.) gimė (1903) statybos inžinierius, technikos m. dr., prof. Jonas Kuodis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją, 1932 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1932–1944 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1947 gyveno JAV, projektavo tiltus, užtvankas, elektrinių, pramonės įmonių ir civilinius pastatus. Gelžbetonio mokslinių tyrimų Lietuvoje pradininkas. Paskelbė mokslinių straipsnių. Mirė 1983 03 17 Dorčesteryje (JAV).

2018 10 05

25 metai, kai įsteigta (1993) Panevėžio onkologinė ligoninė. 2001 reorganizuota ir sujungta su Panevėžio ligonine.

2018 10 09

70 metų, kai Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė (1948) fotomenininkė Marija Šileikaitė-Čičirkienė. 1968 baigė Vilniaus finansų ir kredito technikumą. Nuo 1968 gyvena Panevėžyje. 1992–2015 Panevėžio fotografijos galerijos direktorė. Nuo 1990 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Knygų ir katalogų sudarytoja.

2018 10 09

140 metų, kai Paįstryje (Panevėžio r.) gimė (1878) mokytoja, visuomenininkė Jadvyga Stanelytė. Mokėsi „Saulės“ draugijos mokytojų kursuose. Aktyviai dalyvavo Lietuvos katalikių moterų draugijoje, Lietuvos katalikų mokytojų sąjungoje, dirbo šios sąjungos laikraščio „Pavasaris“ redakcijoje. Mirė 1919 02 26 Kaune.

2018 10 13

60 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1958) pedagogė, poetė Birutė Kareckaitė-Narkūnienė. Baigusi Naujamiesčio vidurinę mokyklą studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Panevėžio ir Naujamiesčio mokyklose. Išleistos trys jos poezijos knygos. Mirė 2005 07 03 Naujamiestyje.

2018 10 13

125 metai, kai Garliavoje (Kauno r.) gimė (1893) bankininkas, visuomenininkas Pranas Vaitkūnas. 1925–1933 gyveno Panevėžyje, dirbo „Ūkio banko“ direktoriumi. „Dainos“ draugijos režisierius ir aktorius, vadovavo Mokytojų seminarijos dramos rateliui. Mirties data nežinoma.

2018 10 17

190 metų, kai Rozalimo dvare (Pakruojo r.) gimė (1828) gydytojas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas Leonas Jonas Petkevičius. G. Petkevičaitės-Bitės tėvas. Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje, 1852–1857 studijavo Kijevo universiteto Medicinos fakultete. Dirbo gydytoju Panevėžio apskrityje. 1865–1902 Joniškėlio ligoninės vedėjas. Mirė 1909 09 30 Puziniškyje (Panevėžio r.).

2018 10 20

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) rašytojas Mykolas Sluckis. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1949 įstojo į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1952–1954 dirbo Rašytojų sąjungos prozos konsultantu, 1954–1959 – valdybos sekretoriumi. Išleido apsakymų ir apysakų knygų, romanų, prozos knygų vaikams, kritikos straipsnių rinkinių. Mirė 2013 02 25 Vilniuje.

2018 10 20

110 metų, kai Jurgelionyse (Ukmergės r.) gimė (1908) pedagogas, literatas, vertėjas Eduardas Žilys. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1925–1929 – Panevėžio mokytojų seminarijoje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, Pedagoginiame institute. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje. Dirbo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje, 1954–1966 – Panevėžio miesto švietimo skyriaus inspektoriumi, 1966 paskirtas Panevėžio 4-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Parašė pjesę, dvi knygeles, paskelbė pedagoginių apybraižų. Mirė 1995 10 19 Panevėžyje.

2018 10 21

30 metų, kai Panevėžyje ant Juozo Miltinio dramos teatro Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyva iškelta (1988) Lietuvos nacionalinė vėliava.

2018 10 21

95 metai, kai Ukmergėje gimė (1923) istorikas, istorijos m. dr., doc. Vladas Sudeika. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1966 Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto dėstytojas. Paskelbė mokslinių straipsnių Panevėžio istorijos klausimais. Mirė 1976 02 14 Panevėžyje.

2018 10 24

10 metų, kai Panevėžyje atidaryta (2008) universali sporto arena „Cido“.

2018 10 24

105 metai, kai Varakiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas Jonas Paliūkas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1943 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Dirbo pastoracinį darbą Varėnoje, Ukmergėje, Marijampolėje, Žemaičių Kalvarijoje, Akmenėje. Liturginių knygų sudarytojas, giesmių autorius. Mirė 1990 02 04, palaidotas Tveruose (Telšių r.).

2018 10 24

110 metų, kai Klevėnuose (Anykščių r.) gimė (1908) literatūros tyrinėtojas, pedagogas, publicistas Rapolas Šaltenis. 1927 baigė Panevėžio gimnaziją, 1940 – Vytauto Didžiojo universitetą. Mokytojavo Kaišiadorių, Ukmergės gimnazijose, direktoriavo Anykščių gimnazijoje ir Utenos mokyklose. Paskelbė biografinių apybraižų, memuarų, išvertė Vydūno, L. Rėzos vokiškų darbų. Apdovanotas LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. Mirė 2007 10 12 Utenoje.

2018 10 25

110 metų, kai Lukonyse (Kupiškio r.) gimė (1908) teisininkas, politikas Povilas Šilas. 1929 baigė Panevėžio gimnaziją, 1934 – Vytauto Didžiojo universitetą.  1934–1940 Šiaulių apygardos Kriminalinės policijos vadovas. 1941 paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo ministro pavaduotoju. Dalyvavo Lietuvių fronto ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikloje. 1988 buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys. Mirė 1993 09 03 Vilniuje.

2018 10 27

75 metai, kai Kėdainiuose gimė (1943) aktorius Algirdas Romualdas Paulavičius. 1966 baigė J. Miltinio dramos studiją ir pradėjo dirbti Panevėžio dramos teatre. Teatre sukūrė virš 110 vaidmenų, kine – apie 30. Pelnė LTSR nusipelniusio artisto garbės vardą (1987). „Metų panevėžietis“ (2013). Mirė 2020 11 23 Panevėžyje.

2018 10 28

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1963) tapytojas Ramūnas Grikevičius. 1986 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1986 dalyvauja parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba Panevėžio dailės mokykloje. „Metų panevėžietis“ (2016).

2018 10 29

55 metai, kai įsteigta (1963) Panevėžio politechnikos mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

2018 10 29

95 metai, kai pradėjo veikti (1923) Panevėžio elektros stotis.

2018 10 31

70 metų, kai Kaune gimė (1948) fotomenininkas Stasys Povilaitis. 1966–1973 studijavo Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakultete. Gyvena ir dirba Panevėžyje. Nuo 1989 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Išleido du savo kūrybos albumus.