2018 12 25

90 metų, kai Gakūnuose (Panevėžio r.) gimė (1928) kalbininkas, dialektologas, žodynininkas, humanitarinių m. dr., prof. Aloyzas Vidugiris. 1943–1944 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1954 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1954–2001 dirbo Lietuvių kalbos institute. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002). Išleido knygų, paskelbė straipsnių dialektologijos, kalbos kultūros klausimais. Mirė 2016 03 05 Vilniuje.

2018 12 25

95 metai, kai Juostininkuose (Anykščių r.) gimė (1923) žurnalistas Alfonsas Dagelis. 1944 baigė Panevėžio gimnaziją, 1958 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1946–1949 Kupiškio apskrities laikraščio „Stalino keliu“ redaktorius. 1949–1953 laikraščio „Tiesa“ korespondentas Šiaulių srityje. 1953–1956 laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijos skyriaus vedėjas, 1956–1982 redaktorius. Parašė keletą leidinių apie Panevėžį. Mirė 1982 02 01 Panevėžyje.