2019 01 01

55 metai, kai Žiežmariuose (Kaišiadorių r.) gimė (1964) fotomenininkas Kęstutis Čepėnas. 1988 baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. Gyvena Paliūniškyje (Panevėžio r.). Ilgametis Lietuvos ornitologų draugijos narys, 2005–2011 šios draugijos prezidentas. Nuo 2007 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Išleido du fotoalbumus, drauge su kitais autoriais iliustravo daugiau nei dvi dešimtis knygų ir albumų.

2019 01 01

60 metų, kai Vilkaviškyje gimė (1959) architektas Valdas Klimavičius. 1982 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1982–1990 dirbo Komunalinio ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyriuje. 1990–1996 kūrybos centro „Perspektyva“, bendrovės „Trio“ architektas. 1990 įkūrė bendrovę „V. Klimavičiaus įmonė“. 1994–1998 Architektų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas. Pagal jo projektus Panevėžyje pastatyti biurų pastatai Klaipėdos ir Vilniaus gatvėse, viešbutis „Romantic“, Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas, atlikta Laisvės aikštės rekonstrukcija ir kt. Apdovanotas Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklu (2014). Mirė 2021 09 03 Panevėžyje.

2019 01 01

60 metų, kai Panevėžyje pradėjo nuolat veikti (1959) televizinė retransliacinė stotis.

2019 01 01

95 metai, kai Beržytės vnk. (Anykščių r.) gimė (1924) gydytojas chirurgas, karys savanoris Zenonas Gailiušis. 1944 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1944 Vietinės rinktinės savanoris. 1948–1959 politinis kalinys, tremtinys. 1958 baigė Leningrado medicinos institutą. Nuo 1963 gyveno Panevėžyje. 1963 – apie 2000 dirbo Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1999), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos medaliu „Buvome, esame, būsime“ (2005), Lietuvos vietinės rinktinės Garbės kryžiumi (2007). „Nusipelnęs panevėžietis“ (1997). Mirė 2013 02 27 Panevėžyje.

2019 01 02

65 metai, kai Gilbonyse (Panevėžio r.) gimė (1954) rašytoja Vida Miknevičienė (slap. Gilbonė). 1978 baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute. Gyveno ir dirbo Panevėžyje. Išleido dvi savo kūrybos knygas. Mirė 2019 01 06 Panevėžyje.

2019 01 02

100 metų, kai Viliotėje (Mažeikių r.) gimė (1919) kraštotyrininkė Juzefa Balienė. Nuo 1960 gyveno Panevėžyje, dirbo Autokompresorių gamykloje. Rinko kraštotyrinę medžiagą, bendradarbiavo esperantininkų spaudoje. Panevėžio kraštotyros muziejuje saugoma jos sukurtų medžio darbų kolekcija, o Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – jos rankraščių fondas. Mirė 2001 06 17 Panevėžyje.

2019 01 03

90 metų, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1929) dailininkas, scenografas Vytautas Kalinauskas. 1947–1950 lankė J. Miltinio vaidybos studiją Panevėžio dramos teatre. Nuo 1958 dalyvavo parodose. Sukūrė scenografijų daugiau kaip 30 spektaklių (taip pat ir Panevėžio dramos teatro), 11 kino filmų. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1999). Mirė 2001 06 14 Vilniuje.

2019 01 05

50 metų, kai Kėdainių r. gimė (1969) fotomenininkas Evaldas Ivanauskas. Gyvena Panevėžyje, dirba dizaineriu reklamos ir leidybos UAB „Amalkeros leidyba“. Nuo 2000 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2004 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Apipavidalino ir parengė spaudai daugelį fotoalbumų, parodų katalogų. „Metų panevėžietis“ (2006).

2019 01 07

85 metai, kai Tauragėje gimė (1934) rašytojas, pedagogas Kazys Paulauskas. 1952 įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1956 gyveno Panevėžyje. 1956–1990 dėstė anglų kalbą ir astronomiją Panevėžio vidurinėse mokyklose, nuo 1990 – filosofiją Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakariniame fakultete. Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto (instituto) vyr. asistentas, lektorius. Panevėžio krašto jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas. Nuo 1987 Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido 17 futurologinės fantastikos apysakų, mokslo populiarinimo literatūros kūrinių, romanų. Mirė 2013 06 02 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 01 07

145 metai, kai Rygoje gimė (1874) Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas Pranas Giedravičius. 1898 baigė Vilniaus karo mokyklą. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1920–1921 Rokiškio karo komendantas. 1921 paleistas į atsargą. Gyveno Panevėžyje, mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Išleido piešimo vadovėlį (1925).

2019 01 12

95 metai, kai Giedraitinėje (Panevėžio r.) gimė (1924) dailininkas tekstilininkas, tautinių drabužių kūrėjas, prof. Juozas Balčikonis. 1950 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1951–1989 Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas, nuo 1972 profesorius. Nuo 1952 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. LSSR valstybinės premijos laureatas (1967), apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2001). Išleido knygų apie lietuvių liaudies drabužius, audinius. Sukūrė gobelenų, rištinių kilimų, mišrios technikos kompozicijų, dekoratyvinių audinių projektų. Mirė 2010 12 21 Vilniuje.

2019 01 14

125 metai, kai Smilgeliuose (Pasvalio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jonas Laurynaitis (Laurinaitis). Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1915 baigė Maskvos 4 praporščikų mokyklą. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1930 08 01 išėjo į atsargą, gyveno Panevėžyje, nuo 1944 – Vokietijoje. Redagavo žurnalus „Karys“, „Kariškių žodis“. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio (1919) ir 5-ojo laipsnio (1919), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1930) ir Šaulių žvaigždės (1938) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1947 10 22 Štutgarte (Vokietija).

2019 01 16

30 metų, kai įsteigta (1989) Panevėžio miesto centrinė biblioteka. Nuo 2020 Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka.

2019 01 18

120 metų, kai Grąžčiuose (Panevėžio r.) gimė (1899) karo aviacijos štabo viršininkas, pulkininkas Juozas Rapšys. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1916 baigė mokytojų kursus ir iki 1918 mokytojavo Barklainių pradinėje mokykloje. Mokėsi Karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų kursuose, Vokietijos generalinio štabo akademijoje. 1919–1922 tarnavo Ketvirtajame pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulke. Nepriklausomybės kovų savanoris. Nuo 1949 gyveno JAV. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (1929) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1933), „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1939). Mirė 1972 07 24, palaidotas Čikagoje (JAV).

2019 01 20

20 metų, kai įkurtas (1999) Lietuvos žurnalistų sąjungos Panevėžio skyrius.

2019 01 20

110 metai, kai Daniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1909) agronomas zootechnikas, biomedicinos mokslų dr. Juozas Kunskas. 1935 baigė Žemės ūkio akademiją. 1935–1948 Žemės ūkio akademijos dėstytojas. Nuo 1952 iki mirties dirbo Gyvulininkystės mokslinio tyrimo institute. Paskelbė darbų iš gyvulių šėrimo, pašarų gamybos technologijų. Mirė 1980 01 17 Baisogaloje (Radviliškio r.).

2019 01 21

30 metų, kai atkurtas (1989) Ateitininkų federacijos Panevėžio skyrius.

2019 01 21

115 metų, kai Palangoje gimė (1904) pedagogė, literatė, kultūros veikėja Aleksandra Šilgalytė. 1920 atvyko į Panevėžį. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Panemunėje, Obeliuose, Joniškėlyje, nuo 1944 – Panevėžyje. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje. Parašė novelių, po mirties išleistos dvi jos atsiminimų knygos. Mirė 1997 12 03 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

2019 01 22

90 metų, kai Rokiškyje gimė (1929) kalbininkas, kraštotyrininkas, humanitarinių m. dr. Kazimieras Eigminas. 1953 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1956 dirbo Lietuvių kalbos institute. Nuo 1975 aktyvus Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos narys. Ekspedicijose rinko vietovardžius ir kitą kalbos medžiagą. Su kitais rašė akademinį „Lietuvių kalbos žodyną“, iš lotynų kalbos išvertė senųjų lietuvių kalbos gramatikų. Mirė 1996 04 22, palaidotas Panevėžyje.

2019 01 25

110 metų, kai Rygoje (Latvija) gimė (1909) kunigas, literatas Alfonsas Sušinskas. 1929 baigęs Biržų gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1934 įšventintas kunigu. 1935–1940 Panevėžio vyskupijos katalikiškojo jaunimo vadovas. 1941–1944 Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų kapelionas. Nuo 1949 gyveno JAV. Išleido knygelę „Jaunystės maršas“ (1937), išleistas jo straipsnių rinkinys (2011). Mirė 1966 06 18 Braddock (JAV).

2019 01 25

225 metai, kai Varšuvoje gimė (1794) vienas iš 1831 sukilimo vadų Lietuvoje Karolis Zaluskis. 1826–1831 Upytės apskrities bajorų maršalka. 1831 vadovavo Upytės, Ukmergės, Užnerio (Švenčionių) apskričių sukilėlių kariuomenei. Imperatorius Nikolajus I pažadėjo amnestiją tiems, kas paliks sukilėlių gretas. Atsakydamas į tai K. Zaluskis viešai sudegino imperatoriaus manifestą Panevėžio turgaus aikštėje. Sukilimui pralaimėjus, apsigyveno Austrijoje. Mirė 1845 11 28 Ivoničius (Lenkija).

2019 01 26

40 metų, kai įkurta (1979) Panevėžio autoremonto gamykla. Nuo 1995 AB „Panevėžio automobilių remontas“. 1999 bendrovė likviduota.

2019 01 26

115 metų, kai Masiokuose (Panevėžio r.) gimė (1904) pedagogas, rašytojas Adomas Čiplys. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo. Kartu su S. Pupeikiu parengė elementorių ,,Saulutė“ (1945), išleido apysaką. Mirė 1975 01 19 Vilniuje.

2019 01 27

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1929) kino dailininkė, grafikė Nijolė Janina Klišiūtė. 1949–1955 studijavo Valstybiniame dailės institute. Nuo 1955 dirbo Lietuvos kino studijoje. Nuo 1961 bendradarbiavo su leidykla „Vaga“. Nuo 1970 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Kūrė kostiumus kino filmams, iliustravo knygas.

2019 01 28

115 metų, kai Gaidžiuose (Utenos r.) gimė (1904) rašytojas, spaudos darbuotojas Teofilis Tilvytis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924–1925 mokėsi Tautos teatro vaidybos studijoje. Nuo 1926 bendradarbiavo su keturvėjininkais. Dirbo savaitraščio „Kuntaplis“, žurnalų „Raštai“ ir „Pergalė“ redakcijose. Išleido eilėraščių rinkinių, poemų, romanų, išvertė A. Puškino, V. Majakovskio kūrinių. Mirė 1969 05 05 Vilniuje.

2019 sausis

100 metų, kai Panevėžyje vyko (1919 sausio–gegužės mėn.) Lietuvos Nepriklausomybės kovos.