2019 01 07

85 metai, kai Tauragėje gimė (1934) rašytojas, pedagogas Kazys Paulauskas. 1952 įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1956 gyveno Panevėžyje. 1956–1990 dėstė anglų kalbą ir astronomiją Panevėžio vidurinėse mokyklose, nuo 1990 – filosofiją Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakariniame fakultete. Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto (instituto) vyr. asistentas, lektorius. Panevėžio krašto jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas. Nuo 1987 Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido 17 futurologinės fantastikos apysakų, mokslo populiarinimo literatūros kūrinių, romanų. Mirė 2013 06 02 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 01 07

145 metai, kai Rygoje gimė (1874) Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas Pranas Giedravičius. 1898 baigė Vilniaus karo mokyklą. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1920–1921 Rokiškio karo komendantas. 1921 paleistas į atsargą. Gyveno Panevėžyje, mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Išleido piešimo vadovėlį (1925).

2019 sausis

100 metų, kai Panevėžyje vyko (1919 sausio–gegužės mėn.) Lietuvos Nepriklausomybės kovos.