2019 02 02

95 metai, kai Stakiuose (Anykščių r.) gimė (1924) poetas, prozininkas, pokario rezistentas Jurgis Urbonas. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Nuo 1945 Algimanto apygardos partizanas. Redagavo partizanų leidinius, paruošė eilėraščių rinkinį, parašė romaną. Žuvo 1948 02 02 prie Duobulės miško Paandrioniškio kaime (Anykščių r.).

2019 02 02

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1909) pedagogė, rašytoja, visuomenininkė Vanda Frankienė-Vaitkevičienė. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją. Mokytojavo įvairiose Lietuvos mokyklose. Nuo 1951 gyveno JAV. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje, išleido knygų, pjesių vaikams. Mirė 2007 12 03 JAV.