2019 02 18

115 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius Petras Lelis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1930 – Kano universitetą Prancūzijoje. 1937–1944 dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas ir kitus visuomeninius pastatus. Tarp iškilesnių darbų – Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai (dab. Panevėžio rajono poliklinika). Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje, išleido atsiminimų knygą „Lietuvos keliu. 1910–1973 metai“ (1973). Mirė 1984 04 15 Toronte (Kanada).

2019 02 18

115 metų, kai Vynupėje (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius, architektas, doc. Feliksas Bielinskis. Baigęs Panevėžio gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1938–1940 ir 1944–1946 Kauno miesto architektas. 1938–1940 1944–1950 dėstė Kauno valstybiniame universitete, 1951–1963 – Kauno politechnikos institute. 1963–1980 dirbo Statybos ir architektūros institute. Paruošė ir įgyvendino Uliūnų ir Geležių bažnyčių (Panevėžio r.) rekonstrukcijas. Išleido keletą albumų, vienas leidinio „Lietuvių liaudies menas. Architektūra“ (1957–1965) sudarytojų. Mirė 1986 02 13 Kaune.