2019 03 04

70 metų, kai Paryžiuje (Prancūzija) gimė (1949) aktorė, visuomenės veikėja, verslininkė Karolina Nendrė Masiulytė-Paliulienė. Paryžiuje baigė Š. Dulino teatro studiją, dirbo teatre, televizijoje. Atgavusi senelio Juozo Masiulio knygyną Panevėžyje, 1993 grįžo gyventi į Lietuvą. Vėliau įsteigė dar keturis jo vardo knygynus ir kituose Lietuvos miestuose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime. Prancūzijos garbės legiono ordino kavalierė (2017), „Metų panevėžietė“ (2017), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2018).

2019 03 04

105 metai, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1914) lituanistas, pedagogas Juozas Masilionis. 1925–1933 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Priklausė „Meno kuopai“, 1932–1933 – jos pirmininkas. 1933–1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Nuo 1949 gyveno JAV. Nuo 1952 mokytojavo Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, nuo 1979 dėstė Čikagos pedagoginiame lituanistikos institute. Bendradarbiavo spaudoje, išleido JAV lituanistinėms mokykloms skirto vadovėlio „Lietuvių literatūra“ 4 dalis, monografijos „Panevėžys“ (1963) redaktorius ir straipsnių autorius. Mirė 2000 12 16 Čikagoje (JAV).