2019 03 19

90 metų, kai pradėtas leisti (1929) Panevėžio mokytojų seminarijos vyrų ateitininkų kuopelės laikraštis „Minčių vainikas“. Redagavo J. Lapienis. Leistas iki gegužės mėn.

2019 03 19

135 metai, kai Bernotuose (Panevėžio r.) gimė (1884) poetas, rašytojas, publicistas Juozas Čerkesas (slap. Besparnis). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1907 buvo Panevėžio kultūros draugijos „Aidas“ sekretorius. 1918 įsteigė Panevėžio apskrities parapijų komitetą, buvo vienas jo vadovų. Nuo 1920 04 Panevėžyje dirbo įvairiose valdžios įstaigose, vertėsi advokato praktika. Paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido 2 eiliuotos kūrybos rinkinius. Mirė 1949 10 16 Panevėžyje.