2019 03 21

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1949) muzikos pedagogas Viktoras Januškevičius. 1970 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1984–1993 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, 1993–2005 – Panevėžio konservatorijoje, nuo 2006 – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Surengė viešų paskaitų ciklus apie muziką Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Mokslinių metodinių konferencijų vadovas.

2019 03 21

90 metų, kai Čikagoje (JAV) gimė (1929) geologas, gamtos m. dr., doc. Vytautas Skuodis (Scott). 1941–1948 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1948–1953 studijavo Vilniaus valstybiniame universitete. 1953–1969 dirbo Visasąjunginiame institute „Hidroenergprojekt“ (vėliau „Hidroprojekt“). 1969–1978 dėstė Vilniaus universitete, 1992–2001 – docentas. Nuo 1972 aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjime. Bendradarbiavo nelegalioje antisovietinėje spaudoje, 1976–1979 parengė monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu (1999). Mirė 2016 12 07 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.