2019 03 26

95 metai, kai įsteigtas (1924) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius.

2019 03 26

110 metų, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1909) agronomas, agrarinių m. dr., prof., visuomenės veikėjas Jonas Vengris. 1930 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1936 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, 1937–1939 augalininkystę studijavo Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą dirbo Žemės ūkio akademijoje. Nuo 1949 gyveno JAV ir dėstė Masačusetso universitete. Išleido 2 monografijas, atsiminimų knygą, paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių. Mirė 2004 02 14 JAV.

2019 03 26

115 metų, kai Žudžiuose (Panevėžio r.) gimė (1904) kunigas, žurnalistas, laikraščių redaktorius Kazimieras Barauskas (Baras). 1918–1922 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1922–1927 – Žemaičių kunigų seminarijoje. Iki 1937 vikaravo ir kapelionavo įvairiose vietose. Prieš Antrąjį pasaulinį karą apsigyveno JAV, dirbo „Draugo“ redakcijoje. Išleido keletą knygų apie sovietinę okupaciją Lietuvoje, knygos „Krikščionybė Lietuvoje“ (1938) redaktorius. Mirė 1972 11 05 Čikagoje (JAV).

2019 03 26

120 metų, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1899) kalbininkas, dr., prof. Pranas Skardžius. 1923 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1923–1925 studijavo Lietuvos universitete, 1925–1929 – Leipcigo universitete. 1929–1939 Vytauto Didžiojo universiteto docentas. Nuo 1935 vadovavo Lietuvių kalbos draugijai. 1939–1943 Vilniaus universiteto profesorius. 1949 apsigyveno JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje (Vašingtonas). Išleido knygų, redagavo filologinius žurnalus. Mirė 1975 12 18 Hot Springs (JAV).