2019 04 01

110 metų, kai Pilviškiuose (Anykščių r.) gimė (1909) pedagogė, kraštotyrininkė Emilija Juzulėnienė. 1929 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1934–1937 studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1946 gyveno Panevėžyje. 1946–1953 Panevėžio mokytojų seminarijos pedagoginės praktikos dėstytoja. 1954–1959 dirbo Panevėžio 4-ojoje vidurinėje mokykloje chemijos mokytoja, nuo 1960 – Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja. Aktyviai dalyvavo Tėviškės pažinimo draugijos Panevėžio skyriaus veikloje. Apdovanota DLK Gedimino ordino medaliu (1999). Mirė 2004 08 09 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

2019 04 02

85 metai, kai Dubičiuose (Varėnos r.) gimė (1934) kompozitorius, pedagogas Vladas Švedas. 1946 baigė Upytės pradinę mokyklą, 1946–1951 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1951–1953 Panevėžio muzikos mokykloje. 1953–1958 studijavo LSSR konservatorijos folkloro katedroje. 1958–1967 Panevėžio muzikos technikumo pedagogas. 1967–1975 dirbo  Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1976–1982 Kauno menininkų namų direktorius. Nuo 1985 atsidėjo kūrybiniam darbui, surengė ne vieną autorinį koncertą. Mirė 2012 06 08 Kaune.

2019 04 04

65 metai, kai Stumbriškyje (Pasvalio r.) gimė bibliotekininkė, kultūros darbuotoja Albina Saladūnaitė. 1976 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1978 Panevėžio viešosios bibliotekos (dab. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka) darbuotoja. Aktyvi žygeivė, ateitininkų judėjimo dalyvė, literatūrinių vakarų organizatorė ir vedėja. 2006 JAV lietuvių moterų ateitininkių korporacijos „Giedra“ išrinkta krikščioniškų pažiūrų pasaulio lietuvių Metų moterimi. F. Bortkevičienės kalbos premijos (2011) ir G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ (2013) laureatė.

2019 04 06

80 metų, kai Baimainiuose (Panevėžio r.) gimė (1939) zootechnikas, biomedicinos m. dr., doc. Stasys Juknevičius. 1962 baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. Nuo 1965 Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 1996 Lietuvos žemės ūkio universitetas) dėstytojas. Rabikių kaime (Panevėžio r.) įkūrė Beržoto dendrologinį parką, kuriame auga apie 1000 rūšių ir formų medžių bei krūmų. Išleido 25 knygas ir brošiūras, yra paskelbęs daugiau nei 340 mokslinių ir mokslo populiarių straipsnių.

2019 04 06

105 metai, kai Alantėse (Panevėžio r.) gimė (1914) gydytojas terapeutas, biomedicinos m. habil. dr., prof. Marijonas Krikštopaitis. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1939 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1942–1945 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. 1945–1990 Vilniaus universiteto dėstytojas. 1951–1957 dar ir LSSR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis terapeutas. 1957–1961 Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Terapijos skyriaus vedėjas. Nuo 1982 Respublikinio gastroenterologijos centro vadovas. 1991–1995 Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos gydytojų centro profesorius konsultantas. Išleido knygų apie vidaus ligas. Mirė 2003 07 25 Vilniuje.

2019 04 11

140 metų, kai Niūronyse (Anykščių r.) gimė (1879) rašytojas Jonas Biliūnas. 1891–1899 mokėsi Liepojos gimnazijoje. Studijavo Dorpato (dab. Tartu) universitete, Leipcigo aukštojoje prekybos mokykloje, Ciuricho universitete. 1902–1903 gyveno Panevėžyje, vertėsi privačiomis pamokomis, rašė į lietuviškus laikraščius. Organizavo Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą. Parašė straipsnių ekonominiais ir politiniais klausimais. Lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje. Mirė 1907 12 08 Zakopanėje (Lenkija).

2019 04 12

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) architektė Elvyra Klimavičienė. 1982 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1982–2000 Miestų statybos projektavimo instituto Panevėžio skyriaus architektė. Nuo 2002 UAB „Panprojektas“ vadovė. Lietuvos architektų sąjungos narė. Panevėžio muzikos mokyklos, Žemėtvarkos projektavimo instituto, „Sodros“ ir kitų Panevėžio pastatų projektų autorė.

2019 04 15

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1969) aktorė Daiva Rudokaitė. 1987–1991 mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1991–1993 „Šiaurės Atėnų“ teatro aktorė. Nuo 1994 Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė. 2006 baigė psichologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 2005–2011 studijavo Europos psichodramos institute. Nuo 2016 Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė. Naudodama teatro ir psichodramos technikas veda seminarus, mokymus, patyrimo grupes.

2019 04 16

20 metų, kai Vilniuje įsteigtas (1999) Vilniaus panevėžiečių klubas „Nevėžis“.

2019 04 16

60 metų, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1959) psichiatras psichoterapeutas, politikas Raimundas Alekna. 1977 baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą, 1985 – Kauno medicinos institutą. 1986–1995 dirbo Panevėžio medicinos įstaigose. 1995–1997 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys, miesto mero pavaduotojas. 1997–2000 LR Seimo narys. 1999–2000 LR sveikatos apsaugos ministras. 2003–2015 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. 2010–2011 Vilniaus miesto meras. Šiuo metu „Ąžuolyno klinikos“ direktorius.

2019 04 16

60 metų, kai Kaune gimė (1959) aktorius Gintaras Adomaitis. 1981 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1981–1988 Panevėžio dramos teatro aktorius. 1988–1993 vaidino Kauno valstybiniame dramos teatre, 1993–1998 – Kauno mažajame teatre, 1998–2016 – Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

2019 04 16

130 metų, kai Panevėžyje gimė (1889) kunigas, Lietuvos kariuomenės kapelionas Juozas Meškauskas. 1913 baigė Žemaičių kunigų seminariją, 1917 – Dvasinę akademiją Sankt Peterburge. 1918 Panevėžyje dalyvavo telkiant Lietuvos kariuomenės savanorius. Nuo 1919 Kauno kunigų seminarijos profesorius, 1922–1940 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1949 gyveno JAV, kunigavo, buvo Lietuvos skautams remti draugijos vicepimininkas. Mirė 1957 11 30 Niujorke (JAV).

2019 04 17

155 metai, kai Guikaliuose (Raseinių r.) gimė (1864) knygnešys Juozas Sakalauskas. Garšvių knygnešių draugijos narys. Už draudžiamosios spaudos platinimą kelis kartus suimtas, porą mėnesių kalėjo Panevėžyje. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Vytauto Didžiojo ordino 2-ojo laipsnio medaliu (1930). Mirė 1950 01 28 Trakiškiuose (Raseinių r.).

2019 04 23

80 metų, kai veiklą pradėjo (1939) Lietuvos aeroklubo Panevėžio skyrius.

2019 04 23

115 metų, kai Rudikuose (Kupiškio r.) gimė (1904) muziejininkas, kraštotyrininkas Juozas Petrulis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1938–1944 dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje. 1947–1958 Lietuvos istorijos muziejaus direktorius. 1958–1975 Lietuvos dailės muziejaus dailininkas restauratorius. Rinko medžiagą apie materialinę ir dvasinę lietuvių liaudies kultūrą, rengė knygą apie tautodailininkus, tyrinėjo poetės U. Tamošiūnaitės palikimą. Mirė 1975 04 25 Vilniuje.

2019 04 23

125 metai, kai Žviliūnuose (Kupiškio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jonas Jackus. 1916 baigė Vladimiro karo mokyklą Petrograde, 1917 – Oranienbaumo karininkų šaulių mokyklą, 1924 – Aukštuosius karininkų kursus. 1919 Nepriklausomybės kovų savanoris Panevėžio batalione. 1928–1930 Vyriausiojo štabo susisiekimo skyriaus viršininkas. 1930–1934 Karo mokyklos viršininkas, prisidėjo prie kariuomenės statutų rengimo. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1919) ir DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1929) ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928). Mirė 1977 02 03 Kaune.

2019 04 28

75 metai, kai Kybartuose (Vilkaviškio r.) gimė (1944) rašytojas, žurnalistas, redaktorius Algimantas Kaminskas. 1973 baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1978 – Vilniaus universitetą. 1973–1975 ir 1980–1984 dirbo Kėdainių rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ redakcijoje. 1984–2008 Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ redaktorius. Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1982). Išleido romanų, poezijos, publicistikos knygų.

2019 04 28

95 metai, kai Kaune gimė (1924) aktorius, režisierius Donatas Banionis. Nuo 1940 Panevėžio dramos teatro aktorius. 1981–1984 Panevėžio dramos teatro teatro vyriausiasis režisierius, 1984–1988 direktorius, meno vadovas. Panevėžio dramos teatre sukūrė per 100 vaidmenų. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1994), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi (2004), Rusijos federacijos Garbės ordinu (2009). Panevėžio miesto garbės pilietis (1999). Mirė 2014 09 04 Vilniuje.

2019 04 29

90 metų, kai Kaune gimė (1929) inžinierius architektas, akvarelininkas, scenografas Algimantas Mikėnas. 1946 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1946–1952 studijavo Kauno politechnikos institute. 1961 ir 1975–1981 Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo architektas. 1961–1979 Panevėžio dramos teatro dailininkas. 1964–1975 dirbo Kauno kombinate „Dailė“, 1981–1986 – Žemės ūkio statybos projektavimo institute, 1986–1994 –Pramoninės statybos projektavimo institute, 1995–1998 – AB „Lietuvos telekomas“, 1999–2006 – UAB „Aisetas“. Panevėžio dramos teatro pastato projekto (1967) autorius, antkapinių paminklų Juozui Miltiniui (1995) ir Vaclovui Blėdžiui (2001) architektas. Sukūrė dekoracijų ir kostiumų eskizų spektakliams Panevėžio dramos teatre. Mirė 2006 03 10 Kaune.