2019 05 14

25 metai, kai inauguruotas (1994) Panevėžio LIONS klubas. Pirmasis prezidentas – Dženardas Dambrauskas.

2019 05 14

115 metų, kai Trakuose gimė (1904) karaimų poetas Šelumielis Lopato. Mokėsi Peterburgo (Rusija) berniukų gimnazijoje, Aleksandro dvasinėje mokykloje Eupatorijos mieste (Krymas). 1920–1923 gyveno Panevėžyje. 1922–1923 mokėsi Miškų technikos mokykloje. Baigęs mokyklą, paskirtas dirbti Pasvalio miškininkystės eigulio pavaduotoju. Buvo vienas iš „Onarmach“ draugijos įkūrėjų. Rašė eilėraščius, bendradarbiavo karaimų spaudoje. Žuvo 1923 09 20, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.).