2019 06 03

60 metų, kai Troškūnuose (Anykščių r.) gimė (1959) chemikas, fizinių m. habil. dr., doc. Zenonas Jusys. 1966–1969 mokėsi Panevėžio 1-oje aštuonmetėje mokykloje, 1971 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą. 1982 baigė Vilniaus universitetą. 1982–2001 Chemijos ir cheminės technologijos instituto (nuo 1992 Chemijos institutas) mokslo darbuotojas. 1995–2001 Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas. Nuo 2001 dirba Ulmo (Vokietija) universitete. Lietuvos mokslo premijos laureatas (2000).

2019 06 03

75 metai, kai Pajuostėje (Panevėžio r.) gimė (1944) geologas, fizinių m. dr. Alfredas Radzevičius. 1963 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą. 1963–1971 studijavo Vilniaus universitete. 2003–2009 Geologijos ir geografijos instituto Aplinkos geochemijos skyriaus vadovas. Nuo 2009 Gamtos tyrimų centro Geoaplinkos skyriaus Geochemijos sektoriaus vadovas. Su bendraautoriais sudarė „Panevėžio miesto geocheminį atlasą“ (1997), „Panevėžio apskrities geocheminį atlasą“ (2004) ir kt. Paskelbė per 80 mokslinių darbų.

2019 birželis

30 metų, kai įkurta (1989) Panevėžio pramonininkų asociacija.