2019 07 02

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1934) inžinierius energetikas, technikos m. dr., doc. Petras Švenčianas. 1959 baigė Kauno politechnikos institutą. 1974–1985 Kauno politechnikos instituto Šiluminės energetikos katedros vedėjas, 1980–1982 Mechanikos fakulteto dekanas. Parašė mokslinių ir metodinių darbų, kelių vadovėlių autorius. Mirė 2017 07 02.

2019 07 02

110 metų, kai Krasnavoje (Kupiškio r.) gimė (1909) etnografas, istorijos ir filosofijos  m. dr. Jonas Balys. 1928 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1928 įstojo į Lietuvos universitetą, 1933 baigė Vienos universitetą. 1935–1944 Lietuvių tautosakos archyvo vedėjas, įkūrė ir redagavo tęstinį leidinį „Tautosakos darbai“. Nuo 1948 gyveno JAV. 1956–1981 dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1951–1958 redagavo leidinį „Lietuvių tautosakos lobynas“, 1966 – „Lituanistikos darbai“. J. Basanavičiaus premijos laureatas (1994), apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1999). Išleido darbų iš lietuvių tautosakos, papročių ir tradicijų. Mirė 2011 09 09 Šarlotsvilyje (JAV).